Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Typické kombinace hřídele a ložiska

Stojatá ložisková tělesa SNL a SE řady 2, 3, 5 a 6 umožňují použití různých kombinací hřídele a ložiska:
Hladký hřídel s ložiskem na upínacím pouzdru
Toto uspořádání je standardní pro tělesa SNL a SE řady 5 a 6. Ložisková tělesa, příslušné součásti a rozměry jsou uvedeny v tabulkové části pro ložiska na upínacím pouzdru a pro ložiska na válcové úložné ploše (obr. 1).
Osazený hřídel s ložiskem na válcové úložné ploše

Toto uspořádání je standardní pro tělesa SNL a SE řady 2 a 3, ale lze je také použít pro některá tělesa SNL a SE řady 5 a 6. Ložisková tělesa, příslušné součásti a rozměry jsou uvedeny v tabulkové části pro ložiska na upínacím pouzdru a pro ložiska na válcové úložné ploše.

Ložisko je umístěno axiálně mezi osazením hřídele a rozpěrným kroužkem, který je přichycen na místě jinou součástí na hřídeli (obr. 2). Vnější průměr rozpěrného kroužku musí odpovídat vnitřnímu průměru těsnění. Rozpěrný kroužek SKF nedodává.

Osazený hřídel s ložiskem na upínacím pouzdru
Při použití stojatého ložiskového tělesa SNL nebo SE s tímto uspořádáním (obr. 3) musí rozměry opěrného a rozpěrného kroužku odpovídat tělesu. Opěrné a rozpěrné kroužky SKF nedodává.
Osazený hřídel s ložiskem na stahovacím pouzdru
Při použití ložiskového tělesa SNL nebo SE s tímto uspořádáním (obr. 4) musí být stahovací pouzdro axiálně zajištěno na hřídeli. To lze udělat pomocí rozpěrného kroužku, který je přichycen na místě jinou součástí. Vzhledem k omezenému prostoru v tělese může být použití pojistné matice obtížné. Vnější průměr rozpěrného kroužku musí být stejný jako průměr opěrné plochy hřídele db (tabulková část pro ložiska na upínacím pouzdru a pro ložiska na válcové úložné ploše) a musí splňovat požadavky tolerance h9Ⓔ s ohledem na těsnění. Rozpěrný kroužek SKF nedodává.
SKF logo