Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Vlastnosti a výhody

Stojatá ložisková tělesa SNL a SE řady 2, 3, 5 a 6 mají následující vlastnosti a výhody:

Tuhé těleso

Dolní část ložiskového tělesa je vyztužena žebry a přídavným materiálem kolem otvorů pro upevňovací šrouby (obr. 1). Těleso lze pevně ustavit předpětím upevňovacích šroubů, aniž by došlo k deformaci dolní části tělesa nebo úložné plochy pro ložisko.
Ložisková tělesa nového provedení SE jsou ještě pevnější a robustnější. Výztužná žebra jsou větší (obr. 2) a materiál těles je oproti řadě SNL vyšší pevnostní třídy.

Dobrý odvod tepla

Přídavná žebra v dolní části tělesa (obr. 3) zvětšují stykovou plochu mezi dolní částí a opěrnou plochou. To zajišťuje lepší odvod tepla z vnějšího kroužku ložiska do opěrné plochy základové desky.
Styková plocha žeber po obvodu a ve středu stojatých ložiskových těles SE je ještě větší (obr. 4).

Systém přívodu plastického maziva

Pro zajištění účinného domazávání ze strany jsou tělesa SNL od velikostí 216 a 516-613 a tělesa SE od velikosti 507 opatřena integrovanou přírubou, která vede plastické mazivo z maznice přímo k ložisku (obr. 5). To může snížit spotřebu plastického maziva a náklady na likvidaci.

Individuálně označené horní a dolní části ložiskových těles

Dolní a horní části tělesa jsou spárovány ve výrobě a nejsou zaměnitelné s díly jiných těles. Horní i dolní část tělesa jsou označeny jedinečným výrobním číslem (obr. 6 a obr. 7) zabraňujícím možné záměně.
Označení na horní části těles SE je rovněž lépe čitelné a nyní obsahuje celé označení tělesa včetně zadních přídavných označení variant z důvodů lepší sledovatelnosti (obr. 8).

Důlky pro umístění příslušenství

Předlité důlky v horní části tělesa označují optimální místa pro montáž maznic a snímačů bezdemontážní diagnostiky (obr. 9 a obr. 10).

Jednoduchá montáž

Předlité rysky na dolní části tělesa označují podélnou a příčnou osu tělesa pro snadnější montáž a přesnější ustavení. Důlky označují polohu pro zajišťovací kolíky (obr. 11 a obr. 12). S každou sadou těsnění je dodáván montážní návod. Sada maznic pro tělesa SE obsahuje hodnoty utahovacích momentů pro spojovací šrouby horní části a hodnoty počáteční náplně plastického maziva.
Tělesa od velikosti 524-620 jsou dodávána se závěsným okem pro bezpečnou a snadnou manipulaci.

Snadnější údržba

Tělesa SNL a SE jsou mají vybrání mezi horní a dolní částí umožňující při demontáži snadné oddělení horní části (obr. 13 a obr. 14).
SKF logo