Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Materiál tělesa

Ložisková tělesa SNL a SE jsou vyrobena ze šedé litiny.
Ložisková tělesa SNL a SE jsou natřena černou (RAL 9005) alkydovou/akrylátovou barvou na vodné bázi. Barva těles SNL ochraňuje těleso v souladu s normou ISO 12944-2:1998, třída korozivity C2 (tj. venkovní ovzduší s nízkou úrovní znečištění, vnitřní ovzduší s možností kondenzace).
Barva těles SE ochraňuje těleso v souladu s třídou korozivity C3 (tj. venkovní ovzduší s mírnou úrovní znečištění, přímořské oblasti s nízkou salinitou, vnitřní ovzduší s vysokou vlhkostí a určitým znečištěním vzduchu). Nátěr je odolný proti většině mazacích nebo motorových olejů, řezných kapalin nebo slabě alkalických mycích přípravků. Ložisková tělesa je možné opakovaně natírat většinou jedno nebo dvousložkových barev na vodné nebo rozpouštědlové bázi.
Nenatřené plochy jsou chráněny bezrozpouštědlovým protikorozním přípravkem.
SKF logo