Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Provozní otáčky

Přípustné provozní otáčky nejsou omezeny tělesem, s výjimkou případů použití takonitových těsnění. Maximální obvodové rychlosti pro takonitová těsnění jsou uvedena v tabulce 1. Mezní otáčky ložisek jsou uvedeny v příslušných informací o výrobcích:
SKF logo