Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Typické kombinace hřídele a ložiska

Ložisková tělesa SNLN 30 umožňují použití různých kombinací hřídele a ložiska:
Hladký hřídel s ložiskem na upínacím pouzdru
Tělesa, příslušné části a rozměry jsou uvedeny v tabulkové části (obr. 1).
Osazený hřídel s ložiskem na válcové úložné ploše

Tělesa, příslušné části a rozměry jsou uvedeny v tabulkové části.

Ložisko je umístěno axiálně mezi osazením hřídele a rozpěrným kroužkem, který je přidržován na místě jinou součástí na hřídeli (obr. 2). Vnější průměr rozpěrného kroužku musí odpovídat vnitřnímu průměru těsnění. Rozpěrný kroužek SKF nedodává.

Osazený hřídel s ložiskem na upínacím pouzdru
Při použití ložiskového tělesa SNLN 30 v tomto uspořádání (obr. 3) musí rozměry opěrného a rozpěrného kroužku odpovídat tělesu. Opěrné a rozpěrné kroužky SKF nedodává.
Osazený hřídel s ložiskem na stahovacím pouzdru
Při použití ložiskového tělesa SNLN 30 v tomto uspořádání (obr. 4) musí být stahovací pouzdro axiálně zajištěno na hřídeli. To lze zajistit pomocí rozpěrného kroužku, který je přidržován na místě jinou součástí. Použití pojistné matice může být obtížné vzhledem k omezenému prostoru v tělese. Vnější průměr rozpěrného kroužku musí být stejný jako průměr opěrné plochy hřídele db (→ tabulková část) a musí splňovat požadavky třídy přesnosti h9Ⓔ s ohledem na uložení těsnění. Rozpěrný kroužek SKF nedodává.
SKF logo