Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Vlastnosti a výhody

Ložisková tělesa SNLN 30 mají následující vlastnosti a přednosti:

Tuhé těleso

Dolní část ložiskového tělesa je vyztužena žebry a přídavným materiálem kolem otvorů pro upevňovací šrouby (obr. 1). To prakticky eliminuje deformaci dolní části a úložné plochy pro ložisko při utahování upevňovacích šroubů.

Dobrý odvod tepla

Výztužný středový kříž v dolní části (obr. 2) zvětšuje stykovou plochu mezi tělesem a opěrnou plochou. To zajišťuje lepší odvod tepla z vnějšího kroužku ložiska do opěrné plochy základové desky.

Systém přívodu plastického maziva

Pro zajištění účinného domazávání ze strany jsou tělesa SNLN 30 opatřena integrovanou přírubou, která vede plastické mazivo z maznice přímo k ložisku (obr. 3). Tato vlastnost je k dispozici pouze pro tělesa do velikosti 3038 včetně.

Individuálně označené horní a dolní části ložiskových těles

Dolní a horní části tělesa jsou párovány ve výrobě a nejsou zaměnitelné s díly jiných těles. Horní i dolní část tělesa jsou označeny jedinečným výrobním číslem (obr. 4) zabraňujícím možné záměně.

Důlky pro umístění příslušenství

Předlité důlky v horní části tělesa označují optimální místa pro montáž maznic a snímačů bezdemontážní diagnostiky (obr. 5).

Jednoduchá montáž

Předlité rysky na dolní části tělesa označují podélnou a příčnou osu tělesa, aby usnadnily montáž a zvýšily přesnost ustavení. Důlky označují polohu zajišťovacích kolíků (obr. 6).
S většinou sad těsnění je dodáván montážní návod1). Tělesa od velikosti 3028 jsou dodávána se závěsným okem pro bezpečnou a snadnou manipulaci.
  1. 1)Montážní návod pro tělesa velikosti 3024 až 3032 s těsněními řady 200 je třeba objednat samostatně.
SKF logo