Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Typické kombinace hřídele a ložiska

Stojatá ložisková tělesa SONL umožňují použití různých kombinací hřídele a ložiska:
Hladký hřídel s ložiskem na upínacím pouzdru
Tělesa, příslušné části a rozměry pro toto uspořádání (obr. 1) jsou uvedeny v tabulkové části.
Osazený hřídel s ložiskem na válcové úložné ploše

Tělesa, příslušné části a rozměry pro toto uspořádání (obr. 2) jsou uvedeny v tabulkové části.

Ložisko je axiálně zajištěno vnitřním hřídelovým pouzdrem labyrintového těsnění, které dosedá na osazení hřídele, a vnějším hřídelovým pouzdrem labyrintového těsnění drženým jinou součástí (nedodávanou společností SKF). Vnější průměr této součásti musí být stejný nebo větší než průměr pouzdra.

Hladký hřídel s ložiskem na válcové úložné ploše
Při použití ložiskového tělesa SONL pro toto uspořádání (obr. 3) je třeba použít sadu těsnění /VZ643. Ložisko a hřídelová pouzdra labyrintového těsnění musí být na obou stranách axiálně zajištěny na hřídeli jinými součástmi (nedodávanými společností SKF).
SKF logo