Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Rozměrové normy

Rozměry stojatých ložiskových těles SONL nejsou národně ani mezinárodně standardizovány.

Zaměnitelnost

Stojatá ložisková tělesa SONL jsou rozměrově zaměnitelná s dřívějšími tělesy SOFN řady 2(00) a 5(00).
Tělesa SOFN řady 3(00) a 6(00) jsou stále k dispozici. Další informace poskytnou technicko-konzultační služby SKF.
SKF logo