Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Únosnost

Ložisková tělesa řady FSDR .. K jsou určena pro zatížení působící kolmo na opěrnou plochu, stejně tak jako síly vznikající při provozu. V takových případech může těleso snášet stejná zatížení jako ložisko. Pokud se vyskytují zatížení působící v jiných směrech, obraťte se na technicko-konzultační služby SKF.

Přídavné podepření tělesa

Je-li těleso vystaveno zatížením působícím rovnoběžně s opěrnou plochou, je třeba použít zarážku proti směru zatížení. Ložisková tělesa lze zajistit k opěrné ploše pomocí čepů nebo navařených zarážek.
Zarážka by měla být dostatečně pevná s ohledem na zatížení působící rovnoběžně s opěrnou plochou.
SKF logo