Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Vlastnosti a výhody

Ložisková tělesa řady FSDR .. K mají následující vlastnosti a výhody:

Kvalitní řešení těsnění

Vícestupňové labyrintové těsnění SKF, které je standardní u všech čepových ložiskových těles, je vysoce účinné řešení těsnění, které dokáže zabránit průniku nečistot i při vysokotlakém oplachování. Šikmé vnější čelo labyrintového kroužku pomáhá bránit vniknutí vody a nečistot do labyrintu (obr. 1)

Nižší spotřeba plastického maziva

Čepová ložisková tělesa obvykle vyžadují časté domazávání velkým množstvím plastického maziva, které pomáhá odstranit nečistoty z ložiska a tělesa. U ložiskových těles SKF pro drtiče však vysoce účinné vícestupňové labyrintové těsnění umožňuje prodloužit domazávací intervaly. To zabraňuje nadbytečnému mazání a pomáhá snížit spotřebu plastického maziva.

Snadný přístup pro kontrolu a údržbu

Víka a labyrintové kroužky jsou dělené, jejich demontáž je proto snadná. Těleso, ložisko a těsnění tak lze kontrolovat nebo vyměňovat a použité mazivo odstraňovat bez nutnosti demontáže tělesa.

Obrobené konce dolní části

Konce dolní části těles FSDR .. K jsou obrobeny s ohledem na snadnější ustavení a zajištění plochého povrchu pro zarážky (obr. 2).

Odvětrávací ventily

S tělesem jsou dodávány odvětrávací ventily (obr. 3). Tyto ventily pomáhají bránit vzniku vysokých tlaků v tělese pod vlivem tepla. Ventily jsou vybaveny filtrem nečistot s pórovitostí 2 μm.
SKF logo