Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Doporučení pro upevňovací šrouby

V typických aplikacích mohou být použity šrouby s šestihrannou hlavou třídy 8.8 podle ISO 4014:2011 společně s podložkami. Pokud zatížení nepůsobí kolmo k dosedací ploše patek, může být nutné použít pevnější šrouby třídy 10.9.
Ložisková tělesa SKF dokáží odolat zatížením vzniklým při dotahování upevňovacích šroubů na hodnoty doporučené výrobci šroubů (tabulka 1). To platí v případě naolejovaných, ale jinak neošetřených závitů. SKF nemůže zaručit, že utažení na doporučenou hodnotu zajistí dostatečné upevnění. Zkontrolujte, zda jsou upevňovací šrouby a podepření dostatečně pevné s ohledem na všechna očekávaná zatížení.
SKF logo