Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Uspořádání ložisek

Tělesa pro dvě ložiska PD obvykle obsahují axiálně vodicí a axiálně volné ložisko. V některých aplikacích se však k axiálnímu vedení hřídele používají obě ložiska, každé pro jeden směr. Toto uspořádání ložisek se označuje jako křížově vedené („plovoucí“).
SKF logo