Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Provozní teplota

Přípustná provozní teplota je omezena především těsněními a mazivem. Mezní teploty ložisek a maziv SKF jsou uvedeny v příslušných informacích o výrobcích. Mezní teploty těsnění používaných v tělesech PD jsou uvedeny v tabulce 1.
Materiál ložiskového tělesa nemá žádné další mezní teploty, s výjimkou aplikací s velmi nízkými teplotami, kde může hrát roli rázová pevnost.
Nátěr ložiskového tělesa je odolný až do teploty 80 °C (175 °F) materiálu, nebo do teploty 100 °C (210 °F) okolního prostředí.
Pokud lze očekávat teploty mimo přípustný rozsah, obraťte se na technicko-konzultační služby SKF.
SKF logo