Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Typické kombinace hřídele a ložisek

Tělesa PD pro dvě ložiska jsou určena pro ložiska na válcové úložné ploše na stupňovitých hřídelích.

Standardní uspořádání ložisek

Tělesa pro dvě ložiska PD umožňují různé uspořádání ložisek v závislosti na řadě.
Tělesa řady PDN

Uspořádání ložisek v tělesech řady PDN může být následující:

 • dvě jednořadá kuličková ložiska řady 62 pro tělesa řady PDN 2 (obr. 1)
 • dvě jednořadá kuličková ložiska řady 63 pro tělesa řady PDN 3 (obr. 2)

Uspořádání ložisek jsou určena pro běžné podmínky zatížení a relativně vysoké otáčky. Uspořádání s tělesy řady PDN 3 může přenášet větší zatížení než s tělesy řady PDN 2.

Pružná podložka dodávaná s tělesy do velikosti 218 nebo 316 předepíná ložiska proti sobě, což vede ke snížení hlučnosti. Jednotky s ložisky předepjatými pružnou podložkou mohou přenášet axiální zatížení pouze v jednom směru (→ Montáž).

Tělesa řady PDN lze rovněž použít pro jiné kombinace ložisek (→ Nestandardní uspořádání ložisek).

Tělesa řady PDP

Uspořádání ložisek v tělesech řady PDP může být následující (obr. 3):

 • jednořadé válečkové ložisko řady NU 22 ECP v axiálně volné poloze
 • dvě jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem řady 72 pro montáž ve dvojici osazená zády k sobě v axiálně vodicí poloze

Toto uspořádání ložisek přenáší axiální zatížení v obou směrech a může přenášet větší zatížení než ložiska v tělesech řady PDN.

Tělesa řady PDP lze použít i pro jiné kombinace ložisek.

Tělesa řady PDR

Uspořádání ložisek v tělesech řady PDR může být následující (obr. 4):

 • jednořadé válečkové ložisko řady NU 3 ECP v axiálně volné poloze
 • válečkové ložisko řady NU 3 ECP v kombinaci s jednořadým kuličkovým ložiskem řady 63 (s vnitřní vůlí C3) v axiálně vodicí poloze

Kuličkové ložisko plní funkci ryze axiálního ložiska, které přenáší axiální zatížení v obou směrech a je v tělese osazeno s radiální vůlí. Aby se vnější kroužek ložiska neotáčel, je do drážky ve víku vložen O-kroužek, který dosedá na vnější kroužek.

Ložiska mohou přenášet větší radiální zatížení než ložiska v tělesech PDN a PDP.

Nestandardní uspořádání ložisek

Tělesa řady PDN jsou určena pro dvě kuličková ložiska. Ve speciálních aplikacích lze tělesa osadit různými kombinacemi kuličkových ložisek, kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem, válečkových a soudečkových ložisek.
SKF může dodat následující kombinace, které jsou k dispozici jako sestavené jednotky:
 • Jednotky PDNA .. DD obsahující kuličkové ložisko v axiálně volné poloze a dvě kuličková ložiska s kosoúhlým stykem pro montáž ve dvojici osazená zády k sobě (do O) v axiálně vodicí poloze. Menší tělesa přenášejí axiální zatížení pouze v jednom směru, větší tělesa mohou být vystavena axiálním zatížením v obou směrech (obr. 5).
 • Jednotky PDND s válečkovými ložisky v provedení NJ na obou koncích vytvářejícími křížově vedené („plovoucí“) uspořádání (obr. 6)
 • Jednotky PDNE s válečkovým ložiskem v provedení NJ a kuličkovým ložiskem vytvářejícím křížově vedené („plovoucí“) uspořádání (obr. 7).
 • Jednotky PDNF .. DD s válečkovým ložiskem v provedení NJ a dvěma kuličkovými ložisky s kosoúhlým stykem pro montáž ve dvojici osazenými zády k sobě (do O) vytvářejícími křížově vedené („plovoucí“) uspořádání (obr. 8).
 • Jednotky PDNL se soudečkovými ložisky na obou koncích vytvářejícími křížově vedené („plovoucí“) uspořádání (obr. 9)
SKF logo