Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Specifikace hřídele

Hřídele pro tělesa se dvěma ložisky mohou být obrobeny na doporučené rozměry uvedené v příslušné tabulkové části:
Úložné plochy pro ložiska by měly být obrobeny s třídami přesnosti uvedenými v tabulce 1. Stupeň přesnosti tvaru by měl být IT5 pro hřídele s průměrem do 60 a IT6 pro hřídele s většími průměry. Dosedací plocha pro těsnění na hřídeli (nebo upínacím pouzdru) by měla mít stejnou třídu přesnosti jako úložná plocha pro ložisko.
SKF také dodává obrobené hřídele určené pro ložisková tělesa PD. Jejich označení jsou uvedena v příslušné tabulkové části:
Úložné plochy pro ložiska a konce hřídele jsou obrobeny s třídami přesnosti uvedenými v tabulce 1 a tabulce 2.
Hřídele jsou dodávány se dvěma drážkami a dvěma koncovými víky s upevňovacími šrouby.
SKF logo