Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Potřebné minimální zatížení

Závislost mezi zatížením a provozní trvanlivostí je méně důležitá v aplikacích s velmi nízkými zatíženími. V takových případech jsou často rozhodující jiné mechanismy selhání než únava materiálu.
Mají-li ložiska Y nebo ložiskové jednotky Y uspokojivě pracovat, musí na ně vždy působit určité minimální zatížení. Obecná praktická zásada říká, že minimální zatížení by mělo být 0,01 C.
Důležitost použití minimálního zatížení roste u aplikací s výskytem velkých zrychlení nebo rychlých spouštění a zastavení, stejně jako tam, kde otáčky přesahují 75 % mezních otáček uvedených v tabulkové části.
Hmotnost souvisejících dílů přenášená ložiskovou jednotkou Y spolu s vnějšími silami je obvykle větší než požadované minimální zatížení.
SKF logo