Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Volba velikosti ložiskové jednotky

Velikost ložiskové jednotky, která má být použita v uložení, lze zvolit na základě její základní únosnosti s ohledem na působící zatížení, požadovanou provozní trvanlivost a spolehlivost. Hodnoty základní dynamické únosnosti C a statické únosnosti C0 jsou uvedeny v tabulkové části. 

Základní dynamická únosnost je založena na specifikacích stanovených v normě ISO 281:2007, zatímco základní statická únosnost je založena na specifikacích stanovených v normě ISO 76:2006.

Informace o volbě velikosti ložiskových jednotek pro aplikace s vysokými teplotami, viz Zatížení a volba velikosti ložiska.
SKF logo