Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Kontrola statické únosnosti

U dynamicky zatěžovaných ložisek se doporučuje tam, kde je známé ekvivalentní statické zatížení ložiska P0, zkontrolovat, zda statická únosnost je dostatečná pomocí vztahu

Static load carrying capacity

Jestliže získaná hodnota s0 je nižší než doporučená směrná hodnota (tabulka 1), je třeba zvolit ložisko s vyšší statickou únosností.
SKF logo