Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ekvivalentní statické zatížení ložiska

Statické zatížení složené z radiálních a axiálních složek se musí převést na ekvivalentní statické zatížení ložiska. To je definováno jako hypotetické zatížení (radiální u radiálních ložisek a axiální u axiálních ložisek), které by způsobilo stejné maximální zatížení valivého tělesa v ložisku jako skutečné zatížení působící na ložisko. Vypočítá se z rovnice

Equivalent static bearing load

kde
P0=ekvivalentní statické zatížení ložiska [kN]
Fr=skutečné radiální zatížení (viz níže) [kN]
Fa=skutečné axiální zatížení (viz níže) [kN]
X0=součinitel radiálního zatížení ložiska
Y0=součinitel axiálního zatížení ložiska
Informace a údaje potřebné pro výpočet ekvivalentního statického zatížení ložiska jsou uvedeny v kapitolách příslušných výrobků.
Při výpočtu P0je třeba použít maximální zatížení, které na ložisko v provozu působí, přičemž radiální a axiální složku tohoto zatížení (obr. 1) je nutno dosadit do výše uvedeného vztahu. Jestliže statické zatížení působí na ložisko v různých směrech, velikost těchto složek se mění. V těchto případech je třeba použít složky zatížení s nejvyšší hodnotou ekvivalentního statického zatížení ložiska P0.
SKF logo