Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Potřebná statická únosnost

Při určování velikosti ložiska podle jeho statické únosnosti se k výpočtu požadované statické únosnosti používá součinitel statické bezpečnosti s0. Tento součinitel vyjadřuje vztah mezi základní statickou únosností C0 a ekvivalentním statickým zatížením ložiska P0.
Potřebnou statickou únosnost C0 lze vypočítat ze vztahu

C0 = s0 P0

kde
C0=základní statická únosnost [kN]
P0=ekvivalentní statické zatížení ložiska [kN]
s0=součinitel statické bezpečnosti
Směrné hodnoty součinitele statické bezpečnosti s0 na základě zkušeností jsou uvedeny v tabulce 1. Za zvýšených teplot je statická nosnost snížena. Další informace poskytnou na vyžádání technicko-konzultační služby SKF.
SKF logo