Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Základní únosnost

Stojatá ložisková tělesa

Stojatá ložisková tělesa SKF jsou určena pro zatížení, která působí kolmo na opěrnou plochu. Když je ložisková jednotka podepřena v celé ploše spodní části a zatížení je čistě kolmé, jsou zatížení omezena pouze únosností ložiska.
Pokud zatížení působí v jiných směrech, je třeba zkontrolovat, zda je velikost zatížení přípustná pro těleso a upevňovací šrouby. Směrné hodnoty bezpečných zatížení ložiskových těles jsou uvedeny v tabulce 1, tabulce 2 a tabulce3. Bezpečná zatížení byla vypočtena se součinitelem bezpečnosti 5 proti lomu.
Není-li ložisková jednotka podepřena v celé ploše spodní části, může to mít vliv na základní únosnost pro kolmá zatížení. Další informace poskytnou na vyžádání technické konzultační služby SKF.
U čistě axiální síly, ať již statické či dynamické, by přípustné zatížení ložiskového tělesa nemělo překročit 65 % hodnoty P180°.

Přídavné podepření tělesa

Je-li těleso vystaveno zatížením působícím rovnoběžně s opěrnou plochou, může být nutné přikolíkovat těleso k opěrné ploše nebo zajistit zarážkou proti směru zatížení.
Pokud zatížení působí pod úhlem 55 až 120° nebo pokud je axiální zatížení větší než 5 % hodnoty P180° (tabulka 1, tabulka 2 a tabulka 3), tak ložisková jednotka by měla být přikolíkována k opěrné ploše. Kolíky by měly být dostatečně pevné s ohledem na zatížení působící rovnoběžně s opěrnou plochou.

Přírubové jednotky

Ohledně bezpečných zatížení přírubových jednotek kontaktujte technicko-konzultační služby SKF.

Axiální upínací síla

Axiální upínací síla ložiskových jednotek SKF ConCentra se soudečkovými ložisky závisí na tření mezi hřídelí a zajišťovacím zařízením. Je tedy určena počtem stavěcích šroubů v montážním kroužku (tabulka 4).
U jednotek s pojistným montážním kroužkem závisí axiální upínací síla na velikosti stavěcích šroubů (tabulka 5). Hodnoty platí pro nekalené hřídele, a když jsou stavěcí šrouby dotaženy doporučeným dotahovacím momentem.
Při správném namontování ložiskové jednotky odolají typickým rázovým zatížením, které se rovnají potřebné axiální uoínací síle. Ale axiální únosnost ložiskové jednotky může být omezena ložiskem.
SKF logo