Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Provozní teplota

Přípustné provozní teploty jsou omezeny těsněním (tabulka 1) a mazivem (tabulka 2).
Materiál ložiskového tělesa nemá žádné další teplotní limity, kromě použití za velmi nízkých teplot, kde může mít vliv rázová pevnost.
Nátěr ložiskového tělesa je odolný až do teploty 175 °F materiálu, nebo do teploty 210 °F okolního prostředí.
Jestliže předpokládáte, že se teplota bude nacházet mimo přípustný rozsah, obraťte se na technické konzultační služby SKF.
SKF logo