Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Specifikace hřídele

Pro jednotky SKF ConCentra společnost SKF doporučuje používat tolerance hřídelí uvedené v tabulce 1 pro úložnou plochu ložiska. Pro jednotky s montážním kroužkem použijte hodnoty uvedené v tabulce 2.
Pro ulehčení montáže by mělo být na konci hřídele obrobeno sražení.
SKF logo