Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Mazání

Palcové ložiskové jednotky SKF se soudečkovými ložisky jsou určeny pro mazání plastickým mazivem.

Počáteční náplň plastického maziva

Palcové ložiskové jednotky SKF se soudečkovými ložisky jsou plněny plastickým mazivem na bázi minerálního oleje a lithného mýdla s přísadami EP. Počáteční náplň plastického maziva z výroby zcela vyplňuje ložisko a také 40 až 50 % volného prostoru v ložiskovém tělese. Technické specifikace plastického maziva jsou uvedeny v tabulce 1. Plastické mazivo poskytuje spolehlivou výkonnost při provozu v rozsahu teplot 35 až 110°C Během spouštění může teplota klesnout až na -20 °C. Krátkodobě mohou teploty stoupnout až nad 110 °C.
Další informace o přípustných teplotách ložiskových plastických maziv jsou uvedeny v části Teplotní rozsah – Koncepce dopravního semaforu SKF.

Domazávání

Palcové ložiskové jednotky SKF se soudečkovými ložisky jsou obvykle domazávány, aby byla dosažena nejdelší možná provozní trvanlivost. Všechny ložiskové jednotky kromě řady FYRP jsou opatřeny mazacím otvorem se závitem 1/8-27 NPSF. Standardně jsou dodávány s maznicí AH 1/8-27 PTF. Jednotky řady FYRP mají přímý závit 1/4-28 UNF a jsou opatřeny maznicí 1/4-28 UNF.
Domazávací intervaly
Výpočet domazávacích intervalů je uveden v části Domazávací intervaly pro metrické ložiskové jednotky se soudečkovými ložisky. Příslušné výpočtové součinitele pro palcové ložiskové jednotky SKF se soudečkovými ložisky jsou uvedeny v tabulce 2 a tabulce 3.
Postup při domazávání
Před domazáním byste měli vyčistit maznici a prostor okolo ní. Nepoužívejte tlakové čisticí zařízení. Při domazávání vtlačujte plastické mazivo do maznice a pomalu otáčejte hřídelem. Je třeba se vyvarovat nadměrnému tlaku a přemazání plastickým mazivem, které by mohly poškodit těsnění.
Množství maziva pro domazávání
Odpovídající množství plastického maziva pro domazávání palcových ložiskových jednotek SKF se soudečkovými ložisky je uvedeno v tabulce 4.
Plastická maziva pro domazávání
Pro domazávání palcových ložiskových jednotek SKF se soudečkovými ložisky doporučuje SKF používat plastické mazivo SKF LGEP 2, které je plně kompatibilní s původním plastickým mazivem použitým ve výrobě. Je možné použít i další kompatibilní plastická maziva, například víceúčelová plastická maziva SKF LGMT 2 a LGMT 3.
SKF logo