Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Montáž

Správná montáž palcových ložiskových jednotek SKF se soudečkovými ložisky vyžaduje správné použití vhodného nářadí a pokročilých mechanických montážních metod. Všechny související součástí rovněž musí splňovat určité základní požadavky (Specifikace opěrných ploch hřídele a ložiskového tělesa). S každou jednotkou je dodáván montážní návod.
Montážní kroužek ložiskových jednotek SKF ConCentra se soudečkovými ložisky je vybaven stavěcími šrouby M6, jejichž počet závisí na velikosti ložiskové jednotky. SKF doporučuje používat pro dotahování těchto stavěcích šroubů momentový klíč. Dotahovací moment je 66 inlbf. S každou ložiskovou jednotkou je dodáván speciální šestihranný klíč 3L, podle normy ISO 2936:2014, s ukazatelem dotahovacího momentu.

UPOZORNĚNÍ:

Nedotahujte stavěcí šrouby, dokud jednotka není na hřídeli v požadované poloze. Při předčasném dotažení šroubů může dojít k deformaci stupňovitého pouzdra.
Pojistný kroužek jednotek s montážním kroužkem je vybaven dvěma stavěcími šrouby, jejichž velikost závisí na velikosti ložiskové jednotky. SKF doporučuje používat pro dotahování těchto stavěcích šroubů momentový klíč. Doporučené dotahovací momenty jsou uvedeny v tabulce 1.
SKF logo