Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Řešení těsnění

Jednotky SKF se soudečkovým ložiskem jsou nabízeny s různými řešeními těsnění.
Tabulka 1 obsahuje přehled charakteristik a vhodnosti jednotlivých řešení těsnění. Podrobnosti jsou uvedeny v následujícím textu. Tyto informace je třeba používat pouze jako vodítko, nikoli jako náhradu za testování těsnění v příslušné aplikaci.

Těsnění TriGard

Těsnění TriGard (obr. 1) je standardní u palcových ložiskových jednotek se soudečkovým ložiskem. Tato těsnění jsou vyrobena z nitrilkaučuku (NBR) a mají vnější povrch a těsnicí břity navulkanizované na vložku z ocelového plechu. Těsnění je tvořeno dvěma břity, které jsou v kontaktu s montážním upevňovacím kroužkem nebo vnitřním kroužkem ložiska a třetí, bezkontaktní břit, zajišťuje ochranu těsnicích břitů před hrubými nečistotami. Vnější obvod chráněný pryží zajišťuje těsnění v tělese a zvyšuje účinnost utěsnění.

Labyrintová těsnění

Labyrintová těsnění nevyvíjejí tření, a proto ložiskové jednotky s tímto těsněním mohou pracovat při relativně vysokých otáčkách.
Labyrintová těsnění jednotek SKF ConCentra se skládají ze tří kroužků z ocelového plechu (obr. 2). Dva kroužky jsou nasazeny na montážním kroužku nebo opěrném kroužku a otáčejí se spolu s hřídelí, a tím plní funkci odstřikovacích kroužků. Třetí kroužek je zajištěn v díře tělesa.
Labyrintová těsnění jednotek s montážním kroužkem se skládají ze tří kroužků z ocelového plechu (obr. 3). Jeden kroužek je nalisován na rozšířenou část vnitřního kroužku, otáčí se s hřídelí a působí jako odstřikovacího kroužku. Další kroužek je zajištěn v díře tělesa.

Hřídelové těsnicí kroužky (těsnění se šroubovou pružinou)

Jednotky s montážním kroužkem mohou být na vyžádání dodány s hřídelovými těsnicími kroužky (obr. 4). Tato těsnění jsou z nitrilkaučuku (NBR) a nejsou zesíleny ocelovými vložkami. Jsou pevně zalisovány do díry tělesa a zajišťují statické utěsnění. Těsnicí břit se šroubovou pružinou zajišťuje dynamické utěsnění spolu s osazením vnitřního kroužku.

Koncová víka

Ložiskové jednotky namontované na konci hřídele by měly být vybaveny koncovým víkem (koncovým krytem) (obr. 5). Koncová víka pro jednotky až do velikosti 2 15/16 palce jsou plastová, u větších velikostí pak ocelová. Ložiskové jednotky s koncovými víky jsou identifikovány zadním přídavným označením Y. Další informace o přípustných délkách konce hřídele vám poskytnou technicko-konzultační služby SKF.
SKF logo