Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Provedení standardní ložiskové jednotky

Palcové ložiskové jednotky SKF se soudečkovými ložisky se skládají z neděleného ložiskového tělesa, soudečkového ložiska SKF řady 222, těsnění a plastického maziva. Ložiska jsou připevněna na hřídel použitím metody pojistného kroužku nebo způsobem zajištění SKF ConCentra (zadní přídavné označení N). Palcové ložiskové jednotky se soudečkovými ložisky jsou nabízeny v různých řadách a provedeních:

  • Jednotky se stojatými ložiskovými tělesy se 2 otvory pro upevňovací šrouby v dolní části tělesa jsou dostupné ve dvou řadách. Jednotky řady SYE a SYE ... N jsou k dispozici pro hřídele o průměru od 1 7/16 do 3 1/2 in (obr. 1). Ložiskové jednotky řady SYR a SYR ... N jsou k dispozici pro hřídele o průměru od 1 7/16 do 4 in (obr. 2).
  • Jednotky se stojatým ložiskovým tělesem a základnou pro čtyři upevňovací šrouby řady SYE, označení FSYE a FSYE ... N, jsou k dispozici pro hřídele o průměru od 2 7/16 do 4 15/16 in (obr. 3).
  • Jednotky se čtvercovou přírubou (řada FYE) jsou k dispozici pro hřídele o průměru od 1 7/16 do 4 in (obr. 4).
  • Jednotky s kruhovou přírubou (řada FYR) jsou k dispozici pro hřídele o průměru od 1 7/16 do 4 in (obr. 5).
  • Přírubové jednotky se středícím nákružkem (řada FYRP) jsou k dispozici pro hřídele o průměru od 1 7/16 do 4 in (obr. 6).

Metoda zajištění SKF ConCentra

Koncept zajištění SKF ConCentra je založen na dvou sadách nakloněných rovin (zoubkování): jedna sada v díře ložiska a druhá na povrchu stupňovitého pouzdra. Když jsou dotahovány stavěcí šrouby v montážním kroužku, tak ložisko se axiálně posouvá a nutí vnitřní kroužek k roztažaní. To zajišťuje dvě věci: nastavení správné vnitřní vůle v ložisku a vyvinutí tlaku působícího na stupňovité pouzdro, což zajistí jeho sevření okolo obvodu hřídele a zajištění skutečně souosého pevného uložení (obr. 7). Stavěcí šrouby na opačné straně jsou určeny pro demontáž. Vyryté označení „MOUNT.SIDE / DISMOUNT.SIDE“ znázorňuje montážní a demontážní stranu jednotky.

Metoda pojistného kroužku

Metoda pojistného kroužku používá kroužek namontovaný na prodlouženém vnitřním kroužku ložiska (obr. 8). Prodloužený vnitřní kroužek má dva otvory v poloze od sebe 62°. Pojistný kroužek má dvě závitové díry se stavěcím šroubem. Jakmile jsou stavěcí šrouby dotaženy, hřídel je pevně opřen o vnitřní kroužek ložiska.
SKF logo