Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Základní únosnost

Ložiskové jednotky SKF ConCentra se soudečkovými ložisky jsou určeny pro zatížení, která působí kolmo na opěrnou plochu. Když je ložisková jednotka podepřena v celé ploše spodní části a zatížení je čistě kolmé, je zatížení omezeno pouze únosností ložiska. Jestliže zatížení působí v jiných směrech nebo když ložisková jednotka není podepřena v celé své spodní části, je třeba se ujistit, že velikost zatížení je přípustná pro těleso a upevňovací šrouby. Když se předpokládají velká zatížení, která nepůsobí kolmo na opěrnou plochu, je doporučeno přídavné podepření tělesa pro odlehčení zatížení upevňovacích šroubů.

Mezní zatížení a součinitelé bezpečnosti

Směrné hodnoty mezních zatížení těles ložiskových jednotek řady SYNT jsou uvedeny v tabulce 1. Směrné hodnoty mezních zatížení těles ložiskových jednotek řady FYNT jsou uvedeny v tabulce 2. Pro získání přípustného zatížení tělesa je třeba hodnotu mezního zatížení vydělit součinitelem, který vychází z bezpečnostních požadavků. Ve všeobecném strojírenství se typicky používá součinitel bezpečnosti 6 (Základní únosnost).

Axiální upínací síla

Axiální upínací síla ložiskových jednotek SKF ConCentra se soudečkovými ložisky závisí na tření mezi hřídelem a stupňovitým pouzdrem. Je tedy určena počtem stavěcích šroubů v montážním kroužku (tabulka 3).
Při správném namontování ložiskové jednotky odolají typickým rázovým zatížením, která se rovnají potřebné axiální upínací síle. Maximální provozní axiální zatížení je však omezeno výpočtovou trvanlivostí ložiska, stanovenou na základě ekvivalentního zatížení ložiska P (Domazávání).

Přídavné podepření tělesa ložiskových jednotek řady SYNT

Je-li těleso vystaveno zatížením působícím rovnoběžně s opěrnou plochou, může být nutné přikolíkovat těleso k opěrné ploše nebo zajistit zarážkou proti směru zatížení.
Pokud výsledné radiální zatížení působí pod úhlem 55 až 120° nebo pokud je axiální zatížení větší než 5 % hodnoty P180°, (tabulka 1), tak ložisková jednotka by měla být přikolíkována k opěrné ploše. Kolíky by měly být dostatečně pevné s ohledem na zatížení působící rovnoběžně s opěrnou plochou.
Doporučení pro polohy a velikosti děr pro kolíky jsou uvedeny v tabulce 4.
SKF logo