Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Provozní otáčky

Otáčky, na kterých jednotky SKF ConCentra se soudečkovými ložisky mohou pracovat, závisí na řešení těsnění ložiskové jednotky. V případě ložiskových jednotek opatřených těsněními s dvěmi těsnicími břity nebo hřídelovými těsnicími kroužky pro vysoké pracovní zatížení jsou mezní otáčky stanoveny na základě přípustné obvodové rychlosti těsnicích břitů. Pro ložiskové jednotky vybavené labyrintovým těsněním jsou mezní otáčky stanoveny velikostí ložiska a plastickým mazivem.
Směrné hodnoty mezních otáček jsou uvedeny v tabulce pro jednotky řady SYNT a řady FYNT.
SKF logo