Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Životnost plastického maziva varianty bez domazávání

Když je ložisková jednotka vhodná pro určené provozní podmínky, tak plastické mazivo v ložiskových jednotkách bez domazávání zajišťuje dostatečné mazání po jejich celou provozní trvanlivost. Vztah mezi provozními podmínkami a provozní životností plastického maziva je zachycen v diagramu 1 jako funkce:
 • provozní teploty [°C]
 • otáčkového čísla A = n dm

  kde
  A = otáčkové číslo [mm/min]
  n = otáčky (rychlost otáčení) [1/min]
  dm = střední průměr ložiska [mm] (tabulka 1)
Pokud se provozní parametry ložiskové jednotky nacházejí v šedé oblasti diagramu 1, tak ložiskové jednotky mohou dosáhnout životnosti plastického maziva L50h = 100 000 hodin nebo větší. L50h je časový úsek, na jehož konci je 50 % ložiskových jednotek stále ještě spolehlivě mazáno.
Příklad výpočtu

Ložisková jednotka SKF ConCentra se soudečkovým ložiskem a stojatým ložiskovým tělesem je požadována pro průmyslovou vzduchotechnickou jednotku. Jsou známy následující informace o aplikaci:

 • požadovaná životnost plastického maziva L50h = 100 000 hodin
 • ekvivalentní dynamické zatížení ložiska P = 7 kN
 • otáčky (rychlost otáčení) n = 1 800 1/min
 • průměr hřídele da = 60 mm
 • podmínky prostředí: relativně čisté
 • očekávaná provozní teplota: 55 °C

Podle uvedeného průměru hřídele a požadavku na stojaté ložiskové těleso a úrovně znečištění byla zvolena ložisková jednotka SYNT 60. Protože použití pro průmyslovou vzduchotechnickou jednotku představuje relativně čisté prostředí, bude vhodnou volbou varianta bez domazávání.

Z tabulkové části je základní dynamická únosnost C = 156 kN a

pro C/P = 156/7 = 22,3

je pak P = 0,045 C.

Proto ložisková jednotka splňuje podmínky pro použití variant bez domazávání, kde P ≤ 0,05 C.

Pro dm = 85 mm (tabulka 1)
A = n dm = 1 800 x 85 = 153 000 mm/min.Pomocí diagramu 1 je průsečík vypočítaného otáčkového čísla a očekávané provozní teploty 55 °C umístěn ve šedé oblasti.

Ložisková jednotka SYNT 60 FW (nebo SYNT 60 LW) splňuje požadovanou životnost plastického maziva a je tedy vhodná pro danou aplikaci.

SKF logo