Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Domazávání

Ložiskové jednotky SKF ConCentra se soudečkovými ložisky jsou obvykle domazávány, aby byla dosažena nejdelší možná provozní trvanlivost. Všechny ložiskové jednotky jsou opatřeny mazacím otvorem se závitem 1/8-27 NPSF. Standardně jsou vybaveny maznicí AH 1/8-27 PTF s výjimkou variant bez domazávání, které mají domazávací otvor zaslepený.
Domazávací intervaly

Domazávací interval tf ložiskových jednotek SKF Concentra se soudečkovými ložisky, kromě varianty bez domazávání, je možné získat jako funkci následujících proměnných:

 • provozní teploty
 • otáček n [1/min]
 • středního průměru ložiska dm [mm] (tabulka 1)
 • součinitele ložiska bf (tabulka 1, pro hodnoty e)
  – bf = 2, když Fa/Fr ≤ e
  – bf = 6, když Fa/Fr > e
 •  poměru zatížení
  – P ≤ 0,05 C (diagram 1)
  – P = 0,1 C (diagram 2)
  – P = 0,15 C (diagram 3)

Základní dynamická únosnost C je uvedena v tabulkové části pro jednotky řady SYNT a řady FYNT. Ekvivalentní dynamické zatížení P lze získat ze vztahu

P = Fr + Y1Fa pro Fa/Fr ≤ e
P = 0,67Fr + Y2F pro Fa/Fr > e

kde
P = ekvivalentní dynamické zatížení ložiska [kN]
Fr = radiální složka zatížení ložiska [kN]
Fa = axiální složka zatížení ložiska [kN]
Y1,Y2 = axiální výpočtové součinitele ložiska (tabulka 1)
e = mezní hodnota pro Fa/Fr (tabulka 1)

Vypočtené domazávací intervaly představují životnost plastického maziva L1, která se týká doby, na jejímž konci je 99 % ložiskových jednotek stale ještě spolehlivě mazáno. Intervaly jsou předpokládané hodnoty a platí pro ložiskové jednotky, které jsou namontované na vodorovných hřídelích a pracují v poměrně čistém prostředí. Pokud jsou provozní podmínky odlišné, domazávací intervaly by měly být přizpůsobeny následujícím způsobem:

 • Pro svislý hřídel by intervaly měly být zkráceny na polovinu.
 • Pro otáčející se vnější kroužek nebo pro obvodové zatížení vnějšího kroužku by intervaly měly být zkráceny na polovinu.
 • Pro znečištěná prostředí musí být použity následující redukční součinitelé:
  – 0,5 pro střední znečištění
  – 0,3 pro silné znečištění
  – 0,1 pro velmi silné znečištění


Postup při domazávání
Před domazáním byste měli vyčistit maznici a prostor okolo ní. Nepoužívejte tlakové čisticí zařízení. Při domazávání vtlačujte plastické mazivo do mazací hlavice (obr. 1), zatímco hřídel se pomalu otáčí. Je třeba se vyvarovat vysokého tlaku a přemazání, které by mohly poškodit těsnění.
Množství maziva pro domazávání
Odpovídající množství plastického maziva pro domazávání ložiskových jednotek SKF ConCentra se soudečkovými ložisky je uvedeno v tabulce 2.
Plastická maziva; pro domazávání
Pro domazávání ložiskových jednotek SKF ConCentra se soudečkovými ložisky doporučuje SKF používat plastické mazivo SKF LGEP 2, které je plně kompatibilní s původním plastickým mazivem použitým ve výrobě jednotek. Je možné použít i další kompatibilní plastická maziva, jako např. víceúčelová plastická maziva SKF LGMT 2 a LGMT 3.
SKF logo