Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Montáž

Ložiskové jednotky SKF ConCentra se soudečkovými ložisky musí být správně namontovány použitím vhodného nářadí a pokročilých mechanických montážních metod. Všechny související součástí musí rovněž splňovat určité základní požadavky (Specifikace opěrných ploch hřídele a ložiskového tělesa).
Montážní kroužek ložiskových jednotek řady SYNT a FYNT je vybaven stavěcími šrouby M6, jejichž počet závisí na velikosti ložiskové jednotky. Společnost SKF doporučuje používat momentový klíč pro dotahování těchto stavěcích šroubů. Dotahovací moment je 8 Nm.

UPOZORNĚNÍ:

Nedotahujte stavěcí šrouby, dokud není ložisková jednotka umístěna na hřídeli. Při předčasném dotažení šroubů může dojít k deformaci stupňovitého pouzdra.

Připevnění ložiskových jednotek řady FYNT ke stěně stroje

Ložiskové jednotky řady FYNT jsou standardně vyráběny s obrobeným vybráním, které může být použito pro vystředění tělesa na odpovídajícím nákružku na stěně stroje. V takovém případě na upevňovací šrouby nepůsobí smykové síly. Osazení může být vyrobeno obráběním na stěně nebo upevněném vodicího kroužku ke stěně. Rozměry vybrání Da jsou uvedeny v tabulkové části.
V případě potřeby mohou být také použíty kolíky. Doporučení pro polohy a velikosti děr pro kolíky jsou uvedeny v tabulce 1.

Přikolíkování nebo opření ložiskových jednotek řady SYNT

Některé podmínky zatížení mohou vyžadovat přikolíkování tělesa k opěrné ploše nebo použití zarážky, aby těleso mohlo přenášet zatížení působící rovnoběžně s opěrnou plochou (Přídavné podepření tělesa ložiskových jednotek řady SYNT). Doporučení pro polohy a velikosti děr pro kolíky jsou uvedeny v tabulce 2.

Mounting SKF ConCentra roller bearing units

Dismounting SKF ConCentra roller bearing units

SKF logo