Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Řešení těsnění

Ložiskové jednotky SKF ConCentra se soudečkovými ložisky řady SYNT jsou dostupné s různými řešeními těsnění.

Ložiskové jednotky řady FYNT jsou standardně dodávány s dvojbřitým těsněním. K dispozici jsou také koncová víka, ta ale musí být objednána zvlášť.

Tabulka 1 obsahuje přehled charakteristik a vhodnosti jednotlivých řešení těsnění. Podrobnosti jsou uvedeny v následujícím textu. Tyto informace je třeba používat jako vodítko, a nejsou náhradou za testování těsnění v příslušné aplikaci.

Těsnění se dvěma břity

Těsnění se dvěma břity (obrázek 5) jsou vyrobena z nitrilkaučuku (NBR) a jsou navulkanizovaná na lisovanou ocelovou vložku. Ocelová vložka umožňuje pevné usazení vnějšího povrchu těsnění v díře ložiskového tělesa a zajišťuje statické utěsnění. Těsnění má druhý přídavný břit, který chrání proti hrubým nečistotám.

Labyrintová těsnění

Labyrintová těsnění (obrázek 2) nevyvíjejí tření a proto ložiskové jednotky s tímto těsněním mohou pracovat při poměrně vysokých otáčkách. Labyrint je tvořen třemi ocelovými plechovými kroužky. Dva kroužky jsou pevně nasazeny na montážním kroužku / opěrném kroužku. Otáčejí se spolu s hřídelem a plní funkci odstřikovacích kroužků. Třetí kroužek je zajištěn v díře tělesa.

Hřídelové těsnící kroužky pro náročné provozní podmínky

Hřídelové těsnící kroužky pro náročné provozní s přídavným břitem (obrázek 3) poskytují dokonalou ochranu proti nečistotám. Tato robustní těsnění mají ocelovou výztuhu zapouzdřenou v nitrilkaučuku (NBR). Hlavní těsnicí břit udržuje svoji těsnící schopnost dokonce i při velkém opotřebení. Přídavný těsnicí břit (prachovka) poskytuje další ochranu proti hrubým nečistotám.

Koncová víka

Ložiskové jednotky namontované na konci hřídele by měly mít koncové víko (obr. 4). Jsou zhotovena z plastu a mohou být snadno vsazena do zápichu v díře ložiskového tělesa.
Podrobnosti o přípustné délce konce hřídele jsou uvedeny v tabulce 2:
SKF logo