Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Technologie skutečně souosého zajištění

Koncept zajištění je založen na dvou sadách nakloněných rovin (zoubkování): jedna sada v díře ložiska a druhá na povrchu stupňovitého pouzdra. Když jsou dotahovány závrtné šrouby v montážním kroužku, tak ložisko se axiálně posouvá a nutí vnitřní kroužek k roztažení. To zajišťuje dvě věci: nastavení správné vnitřní vůle v ložisku a vyvinutí tlaku působícího na stupňovité pouzdro, což zajistí jeho sevření okolo obvodu hřídele a zajištění skutečně souosého pevného uložení (obr. 1). Když je během montáže ložisko axiálně posunuto, tak take tlačí na vlnovou pružinu. Vlnová pružina, která je nadále předepnutá, usnadňuje demontáž jednotky.
SKF logo