Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Vlastnosti a výhody

Ložiskové jednotky SKF ConCentra se soudečkovými ložisky mají následující vlastnosti a výhody:

Připravené k okamžité montáži

Ložiskové jednotky SKF ConCentra se soudečkovými ložisky jsou sestavené, namazané plastickým mazivem a připravené k okamžité montáži, spoří tak čas a snižují riziko znečištění nebo poškození ložiska během montáže.

Jednoduchá montáž

Ložiskové jednotky mohou být používány s běžně dostupnými hřídeli a snadno se na nich zajišťují dotažením stavěcích šroubů v montážním kroužku. Předlité rysky na dolní části tělesa či na přírubě označují střed úložné plochy pro ložisko a osu díry tělesa, aby usnadnily montáž nebo zvýšily přesnost ustavení. Důlky označují polohu pro zajišťovací kolíky (obr. 1 a obr. 2).

Souosé zajištění

Utahování stavěcích šroubů na doporučenou hodnotu nastaví vnitřní vůli v ložisku a sevře pouzdro na hřídeli. Téměř dokonalé 360° sevření hřídele prakticky vylučuje jeho poškození a možnost vzniku stykové koroze.

Snadná výměna

Ložiskové jednotky SKF ConCentra se soudečkovými ložisky umožňují snížit logistické náklady, protože může být objednán, skladován a evidován pouze jeden díl.

Tuhé těleso

Základna ložiskového tělesa je zesílena žebry a prostor okolo otvorů pro upevňovací šrouby je rovněž zesílen, aby se minimalizovalo riziko vzniku prasklin v případě nadměrného dotažení upevňovacích šroubů (obr. 3).

Optimalizovaná odolnost

Modernizovaná soudečková ložiska SKF Explorer montovaná v ložiskových jednotkách SKF ConCentra se soudečkovými ložisky poskytují velmi vysokou únosnost. Speciální profil valivého tělesa (soudečku) brání vzniku hranového napětí a valivá tělesa společně s plovoucím vodicím kroužkem omezují na minimum tření a vznikající teplo.
SKF logo