Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Konstrukce systému

Použití ložisek

V principu mohou být snímací jednotky motoru SKF použity ve stejném konstrukčním uspořádání jako kuličková ložiska SKF. Některá specifická doporučení jsou popsána níže. Další informace o použití v elektromotorech naleznete v příručce SKF Valivá ložiska v elektromotorech a generátorech.

Výstup kabelu
Kabel vystupuje v radiálním směru od jednotky snímače motoru. Těleso nebo boční kryt musí být vybaven dostatečně dimenzovaným kabelovým průchodem. Radiální drážka v tělese by měla mít šířku v obvodovém směru 15 až 20 mm (obr. 1).
Snímací jednotky motoru jako axiálně volné ložisko
SKF doporučuje používat snímací jednotky motoru jako axiálně volné ložisko (obr. 2). Je zde však riziko, že se vnější kroužek může otáčet v tělese, zejména v aplikacích, při kterých dochází k vibracím. Proto SKF doporučuje umístit do drážky pro pojistný kroužek O-kroužek, čímž se zabrání otáčení vnějšího kroužku, které by jinak mohlo způsobit poškození kabelu.
Snímací jednotky motoru v poloze axiálně vodicího ložiska

Při použití snímací jednotky motoru jako axiálně vodicího ložiska by impulsní kroužek, tělo snímače a připojovací kabel neměly být vystaveny žádnému axiálnímu zatížení, pokud je to možné. Pokud je ložisko vystaveno obousměrnému axiálnímu zatížení, měla by být snímací jednotka motoru namontována tak, aby se větší axiální zatížení přenášelo přes boční stranu vnějšího kroužku na straně bez snímače (obr. 3).

Snímací jednotky motoru mohou být axiálně zajištěny v tělese různými způsoby:

  • s pojistným kroužkem ve vnějším kroužku a s krytem přišroubovaným k tělesu (obr. 4)
  • s rozpěrným a pojistným kroužkem v tělese (obr. 5)
  • s krytem připevněným k vnějšímu kroužku (obr. 6)

Snímací jednotky motoru s průměrem d ≤ 25 mm mohou být axiálně zajištěny pouze pojistným kroužkem ve vnějším kroužku.

Snímací jednotky motoru v plovoucích uspořádáních ložisek
Při použití snímacích jednotek motoru v plovoucích uspořádáních ložisek je třeba zabránit otáčení vnějšího kroužku O-kroužkem vloženým do drážky pro pojistný kroužek. Snímací jednotka motoru by měla být namontována tak, aby axiální zatížení působilo na opačné čelo vnějšího kroužku ložiska, než kde se nachází snímač.
SKF logo