Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Systém označení

Označení většiny valivých ložisek SKF dodržují systém, který se může skládat ze základního označení a případných dalších přídavných označením před ním či za ním (→ Systém základního označení ložisek).
Příklad a použitelné možnosti pro ložiskové jednotky se snímači jsou uvedeny níže.
Basic bearing designation system

Příklad


BMO-6204/048S2/UA008AkdeBMO- =
6204 =Test Designation 4
/048 =Test Designation 4
S2 =Test Designation 4
/U =
Test Designation 4
A =
Test Designation 4
008ATest Designation 4
Test Designation 1
Přídavná označení před základním označením
BMB-
Snímací jednotka motoru řady BMB
BMD-Snímací jednotka motoru řady BMD
BMO-
Snímací jednotka motoru řady BMO

Test Designation 2
Základní označení
Viz tabulka 1

Test Designation 4
Přídavná označení
/032
32 digitálních impulsů na otáčku
/048
48 digitálních impulsů na otáčku
/06464 digitálních impulsů na otáčku
/080
80 digitálních impulsů na otáčku
S2
Dva signály
/U
Celosvětový prodej
A
Ložisko s lisovanou ocelovou klecí, vedenou kuličkami
B
Ložisko s klecí z PA66 zesíleného skelnými vlákny, vedenou kuličkami
008A
Volný konec kabelu
108A
Konektor AMP Superseal™ (AMP čís. 282106-1 a 282404-1)
SKF logo