Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Zatížení

Informace o minimálním zatížení a ekvivalentním zatížení ložiska, viz Jednořadá kuličková ložiska.
Požadovaný součinitel minimálního zatížení kr a výpočtový součinitel f0 jsou uvedeny v tabulkové části.
SKF logo