Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Montáž

Se snímacími jednotkami motoru SKF je třeba zacházet velmi opatrně, aby nedošlo k poškození snímací jednotky a připojovacího kabelu. Nikdy nepoužívejte sílu na kabel, kabelový výstup, těleso snímače nebo impulsní kroužek.
Na žádost poskytne SKF pomoc při optimalizaci postupu montáže a zapojení.

Montáž jednotky na hřídel
Snímací jednotky motoru jsou obvykle montovány na hřídel s přesahem. Lze je nalisovat na hřídel silou působící na montážní pouzdro nebo trn přiložený k čelu vnitřního kroužku (obr. 1). Pro usnadnění montáže lze vnitřní kroužek ložiska ohřát.
  • Použijte elektrickou ohřívací plotnou s regulací teploty.
  • Neohřívejte jednotku na více než 80 °C (175 °F).
  • Účinné ohřátí vnitřního kroužku zajistíte nasazením ložiska na trn (obr. 2).
  • Otočte ložisko těsněním dolů, aby se zabránilo úniku maziva z ložiska.
  • Nepoužívejte indukční ohřívací přístroje, může dojít k poškození elektrických součástí.
Montáž jednotky do díry tělesa
Když musí být snímací jednotky motoru namontovány do díry tělesa s přesahem, mohou být do díry tělesa nalisovány nebo by těleso mělo být ohřáté. Montážní síla by měla působit přes montážní pouzdro nebo trn přiložený k čelu vnějšího kroužku, případně přes pojistný kroužek upevněný na vnějším kroužku (obr. 3).

V běžných aplikacích elektromotorů může být ložisko namontováno do správné polohy pomocí šroubů, které přitahují kryt motoru a kryt ložiska k sobě (obr. 4).

Kabelové připojení
Kabel by měl být umístěn v ochranných trubkách, aby se zabránilo ostrým ohybům, přiskřípnutí nebo kontaktu s pohyblivými částmi. Aby se zabránilo rušení signálu snímače, neumisťujte konektor do blízkosti jiných napájecích kabelů nebo vodičů.
SKF logo