Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Údaje o výrobku

Požadavky pro přijímací rozhraní
Přijímající rozhraní musí být schopno zpracovávat signály, které jsou výstupem z obvodu s otevřeným kolektorem (obr.1). Vlastnosti výstupního signálu jsou uvedeny v tabulce 1. Fázový posun je prodleva mezi náběžnou hranou dvou signálů (obr. 2). Je to 1/4 periody neboli 90° elektrického signálu. Hodnota pracovního cyklu je doba stavu 1 signálu v poměru k celé periodě (obr. 2). Jmenovitá hodnota je 50 %.

Napájení

Snímací jednotky motoru SKF vyžadují regulovaný zdroj stejnosměrného napětí, které může mít rozsah od 5 do 18 V. Ohledně aplikací s napětím nad 18 V se obraťte na SKF.

Rezistory

Pull-up rezistory (tabulka 2) by měly být umístěny mezi zdrojem napětí a vodiči pro výstupní signály pro omezení výstupního proudu na 20 mA. Odpor mezi zemnícím vodičem a vodiči pro výstupní signály musí být nejméně 10krát vyšší než odpor pull-up rezistoru. To pomáhá zajistit čitelnost výstupních signálů.

Detekce směru otáčení

Pozitivní fázový posun odpovídá náběhu signálu B před signálem A, což při pohledu ze strany snímače je směr rotace vnitřního kroužku po směru hodinových ručiček.
Elektromagnetická kompatibilita
Snímací jednotky motoru SKF mohou být používány v systémech, které pracují ve velmi náročných elektromagnetických podmínkách popisovaných v mezinárodní normě IEC 61000-6-2.
Vysoce účinné filtrování
Všechny standardní snímací jednotky SKF pro motory jsou chráněny vysoce účinnými filtry, takže jsou přizpůsobeny prostředí typickému pro průmyslové a automobilové aplikace.
  • Jednotky s volným koncem kabelu jsou vybaveny filtrem přilisovaným v izolaci kabelu.
  • Jednotky s konektorem AMP Superseal™ mají filtr integrovaný v konektoru.
Údaje o ložisku

Rozměrové
normy
Hlavní rozměry: ISO 15
Šířka kompletní jednotky je však o 6,2 mm větší.
Tolerance
Další
informace
(→ Tolerance)
d ≤ 25 mm: P5
d ≥ 30 mm: P6

Hodnoty: ISO 492 (tabulka 3, tabulka 4)
Vnitřní vůle
Další
informace
(→ Vnitřní vůle)
C3
Hodnoty: ISO 5753-1 (tabulka 5)
Hodnoty platí pro nenamontovaná ložiska a nulové měřicí zatížení.
SKF logo