Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Údaje o kluzných pouzdrech

Pouzdra z masivního bronzu
Rozměrové normyNestandardizováno

Materiál
Vícesložkový bronz
CuSn7Zn4Pb7-B
(přídavné označení M1)

Přípustný rozsah provozních teplot–40 až +250 °C (–40 až +480 °F)

Přípustné zatížení
Dynamické: 25 N/mm2
Statické: 45 N/mm2

Přípustná kluzná rychlost0,5 m/s (1.6 ft/s)

Součinitel tření µ
0,08 až 0,15 (s plastickým mazivem)


Pouzdra ze slinutého bronzu
Rozměrové normyNestandardizováno

Tolerance
Přímá pouzdra (obr. 1)
Přírubová pouzdra (obr. 2)

Materiál
Slinutá matrice z kovového bronzu a grafitu (hmotnostní podíl grafitu cca 1 %) s plně napuštěnými póry;
složení materiálu SINT A51 s objemem pórů cca 28 %, napuštěno minerálním olejem

Přípustný rozsah provozních teplot–10 až +90 °C (+15 až +195 °F)

Přípustné zatížení
Dynamické: 10 N/mm2
Statické: 20 N/mm2

Přípustná kluzná rychlost0,25 až 5,0 m/s (0.8 až 16.4 ft/s)

Součinitel tření µ
0,05 až 0,10 (s plastickým mazivem)


Pouzdra z vinutého bronzu
Rozměrové normyISO 3547-1:2006

Tolerance
ISO 3547-1:2006
Kontrolní hodnoty: ISO 3547-2:2006

Materiál
CuSn8 (čistý bronz)

Přípustný rozsah provozních teplot–40 až +150 °C (–40 až +300 °F)

Přípustné zatížení
Dynamické: 40 N/mm2
Statické: 120 N/mm2

Přípustná kluzná rychlost1,0 m/s (3.2 ft/s)

Součinitel tření µ
0,08 až 0,15 (s plastickým mazivem)


Pouzdra s kompozitem PTFE
Rozměrové normyMetrická přímá pouzdra: ISO 3547-1:2006
(s několika výjimkami)

Palcová přímá a metrická přírubová pouzdra: nejsou normalizovány

Tolerance

Metrická přímá pouzdra, vnější průměr D: ISO 3547-1:2006
Kontrolní hodnoty: ISO 3547-2:2006

Přírubová pouzdra (po montáži):

  • Průměr příruby D1: ±0,5 mm
  • Šířka příruby B1: +0,05/-0,20 mm
Hodnoty sražení hran (Tabulková část)

Materiály
Pro další informace (Provedení a varianty)

Ocelový podklad s vrstvou slinutého cínového bronzu, póry vyplněné a překryté záběhovou vrstvou z PTFE s aditivy na bázi sirníku molybdenu

Provozní vůle1)

Směrné hodnoty v závislosti na zvolených tolerancích hřídele a tělesa:

Nadměrná vůle může mít negativní vliv na provozní trvanlivost pouzder s kompozitem PTFE, pokud nejsou namazána.

Přípustný rozsah provozních teplot–200 až +250 °C (–330 až +480 °F)

Přípustné zatížení
Dynamické: 80 N/mm2
Statické: 250 N/mm2

Přípustná kluzná rychlost2,0 m/s (6.5 ft/s)

Součinitel tření µ
0,03 až 0,25

Chemické vlastnosti
Na chemickou odolnost kluzných ložisek s kompozitem SKF má rozhodující vliv ocelový podklad a vrstva slinutého cínového bronzu, protože kluzné (krycí) vrstvy jsou odolné vůči většině chemických látek. Krycí vrstva je z důvodu obsahu PTFE prakticky netečná; při zvýšených teplotách však může podléhat vlivům roztavených alkalických kovů a volného fluoru.
Při pokojové teplotě se slinutá struktura cínového bronzu vyznačuje dobrou odolností proti mořské vodě, páře, vlivům ovzduší, slaným roztokům a kyselině sírové, nikoli však proti oxidačním kyselinám nebo médiím obsahujícím čpavek.
Všechny nechráněné plochy ocelového podkladu jsou elektrolyticky pocínovány, což však ve většině aplikací zajišťuje jen omezenou ochranu proti korozi. Pokud mají být pouzdra vystavena působení korozivních médií nebo pokud existuje nebezpečí koroze na styku mezi ocelovým podkladem a materiálem tělesa, ocelový podklad může být chráněn elektrolytickým niklováním, chromováním nebo zinkováním.
Ohledně dalších informací se obraťte na technicko-konzultační služby SKF.


1)Uvedené hodnoty provozní vůle jsou platné při pokojové teplotě. Je-li provozní teplota vyšší, provozní vůle pouzder s kompozitem PTFE se při nárůstu teploty o každých 20 °C zmenšuje o 0,0016 mm.
Skutečnou provozní vůli lze zvětšit nebo zmenšit v doporučeném rozsahu použitím hřídele a díry tělesa s odpovídajícími hodnotami průměrů ve stanoveném rozsahu. Pokud je v některých aplikacích požadován hladký chod nebo pokud je ložisko jen mírně zatíženo, SKF doporučuje zvolit takové tolerance, aby byly využity maximální hodnoty provozní vůle.

Pouzdra s kompozitem POM
Rozměrové normyISO 3547-1:2006
(s několika výjimkami)

Tolerance

Vnější průměr D: ISO 3547-1:2006
Kontrolní hodnoty: ISO 3547-2:2006

Hodnoty sražení hran (Tabulková část)

Materiály
Pro další informace (Provedení a varianty)

Ocelový podklad s vrstvou slinutého cínového bronzu, póry vyplněné a překryté vrstvou z kompozitu POM

Provozní vůle1)

Směrné hodnoty v závislosti na zvolených tolerancích hřídele a tělesa:

Nadměrná vůle může mít negativní vliv na provozní trvanlivost pouzder s kompozitem PTFE, pokud nejsou namazána.

Přípustný rozsah provozních teplot–40 až +110 °C (–40 až +230 °F), +130 °C (+265 °F) krátkodobě

Přípustné zatížení
Dynamické: 120 N/mm2
Statické: 250 N/mm2

Přípustná kluzná rychlost2,5 m/s (8.2 ft/s)

Součinitel tření µ
0,02 až 0,20

Chemické vlastnosti
Na chemickou odolnost kluzných ložisek s kompozitem SKF má rozhodující vliv ocelový podklad a vrstva slinutého cínového bronzu, protože kluzné (krycí) vrstvy jsou odolné vůči většině chemických látek. Vrstva acetalové pryskyřice je z velké části odolná vůči organickým látkám.
Při pokojové teplotě se slinutá struktura cínového bronzu vyznačuje dobrou odolností proti mořské vodě, páře, vlivům ovzduší, slaným roztokům a kyselině sírové, nikoli však proti oxidačním kyselinám nebo médiím obsahujícím čpavek.
Všechny nechráněné plochy ocelového podkladu jsou elektrolyticky pocínovány, což však ve většině aplikací zajišťuje jen omezenou ochranu proti korozi. Pokud mají být pouzdra vystavena působení korozivních médií nebo pokud existuje nebezpečí koroze na styku mezi ocelovým podkladem a materiálem tělesa, ocelový podklad může být chráněn elektrolytickým niklováním, chromováním nebo zinkováním.
Ohledně dalších informací se obraťte na technicko-konzultační služby SKF.

Elektrické vlastnostiKrycí vrstva z acetalové pryskyřice může plnit elektroizolační funkci, pokud je nová. Je-li třeba zabránit tvorbě statické elektřiny, citlivé díly musí být uzemněny.
Ohledně dalších informací se obraťte na technicko-konzultační služby SKF.1)Uvedené hodnoty provozní vůle jsou platné při pokojové teplotě. Je-li provozní teplota vyšší, provozní vůle pouzder s kompozitem POM se při nárůstu teploty o každých 20 °C zmenšuje o 0,005 mm.
Skutečnou provozní vůli lze zvětšit nebo zmenšit v doporučeném rozsahu použitím hřídele a díry tělesa s odpovídajícími hodnotami průměrů ve stanoveném rozsahu. Pokud je v některých aplikacích požadován hladký chod nebo pokud je ložisko jen mírně zatíženo, SKF doporučuje zvolit takové tolerance, aby byly využity maximální hodnoty provozní vůle.

Polyamidová pouzdra PTFE
Rozměrové normyISO 3547-1:2006

Tolerance
ISO 3547-1:2006
Kontrolní hodnoty: ISO 3547-2:2006

Materiál
Termoplast s obsahem PTFE zesílený skelnými vlákny

Přípustný rozsah provozních teplot–30 až +110 °C (–20 až +230 °F)

Přípustné zatížení
Dynamické: 40 N/mm2
Statické: 80 N/mm2

Přípustná kluzná rychlost1,0 m/s (3.2 ft/s)

Součinitel tření µ
0,06 až 0,15


Pouzdra z vinutých vláken
Rozměrové normyISO 4379:1993

Tolerance

Průměr díry d:

  • C10 (nenamontované)
  • D11 (osazené v tělese s třídou přesnosti H7)

Vnější průměr D: s8

Šířka: h13


Materiály
Pro další informace (Provedení a varianty)

Podklad: vysokopevnostní skelná vlákna
Kluzný povrch: vysokopevnostní polyester a PTFE
Obě vrstvy jsou vinuté a zalité v matrici z epoxidové pryskyřice.

Provozní vůle
Směrné hodnoty v závislosti na zvolených tolerancích hřídele a tělesa (tabulka 5);
zvětšování vůle, například v důsledku opotřebení, je v průběhu provozní trvanlivosti těchto pouzder minimální

Přípustný rozsah provozních teplot–50 až +140 °C (–60 až +285 °F)

Přípustné zatížení
Dynamické: 140 N/mm2
Statické: 200 N/mm2

Přípustná kluzná rychlost0,5 m/s (1.6 ft/s)

Součinitel tření µ
0,03 až 0,08

Tepelná roztažnost
13 x 10-6 K-1 (podobná oceli)

Tepelná vodivost
0,4 W/mK

Hustota
1,87 g/cm3

Chemické vlastnosti
Vynikající odolnost proti korozivním médiím včetně slané vody a většiny chemických látek (tabulka 6)

Elektrické vlastnostiDobrý izolátor, zabraňuje průchodu elektrického proudu


SKF logo