Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Provedení a varianty

Následující kapitoly popisují různé typy kluzných pouzder, jejich provedení a varianty:

Pozdra z masivního bronzu
Pouzdra z masivního bronzu SKF jsou k dispozici v metrických rozměrech v přímém (obr. 1) nebo přírubovém (obr. 2) provedení. Tento robustní materiál pouzder má široké uplatnění. Tato pouzdra jsou vhodná pro oscilační pohyby v radiálním i axiálním směru a pro aplikace s nízkou rychlostí otáčení.
Pouzdra z masivního bronzu mohou být mazána olejem nebo plastickým mazivem. Mazivo nejen zlepšuje kluzné vlastnosti, ale také snižuje opotřebení a zabraňuje korozi. Tato pouzdra s průměrem díry d > 14 mm mají axiální mazací drážku v kluzném povrchu a nesou přídavné označení G1.
Všechny povrchy pouzdra z masivního bronzu jsou obrobené.
Pouzdra ze slinutého bronzu
Pouzdra ze slinutého bronzu SKF jsou k dispozici v metrických rozměrech v přímém (obr. 3) nebo přírubovém (obr. 4) provedení. Tato samomazná a bezúdržbová pouzdra jsou tvořena pórovitou bronzovou matricí napuštěnou mazivem. Napuštění olejem umožňuje velmi vysokou kluznou rychlost a činí tato pouzdra vhodnými pro rotační aplikace.
SKF nedoporučuje obrábění ani broušení kluzného povrchu pouzder ze slinutého bronzu, protože může způsobit uzavření pórů.
Pouzdra z vinutého bronzu
Pouzdra z vinutého bronzu SKF jsou k dispozici v metrických rozměrech v přímém (obr. 5) nebo přírubovém (obr. 6) provedení. Jsou svinuta z pásů a kalibrována. Tato pouzdra jsou vynikajícím řešením pro znečištěná prostředí, kde je nutné domazávání z důvodu vysoké míry znečištění. Vyznačují se odolností proti rázovým zatížením a vibracím při nízkých otáčkách.
Kosočtvercové mazací kapsy v kluzném povrchu (obr. 7) je třeba před uvedením do provozu naplnit plastickým mazivem. Kvalitní mazivo snižuje tření a opotřebení, protože odděluje bronzové pouzdro od hřídele. Ve vysoce znečištěných prostředích SKF doporučuje chránit pouzdro a mazivo pomocí těsnění.
Pouzdra s kompozitem PTFE

Kluzná pouzdra s kompozitem PTFE SKF jsou k dispozici jako přímá pouzdra (obr. 8) v metrických a palcových rozměrech a jako přírubová pouzdra (obr. 9) v metrických rozměrech. Tato pouzdra jsou samomazná a bezúdržbová; díky nízkému tření dosahují dlouhé provozní trvanlivosti. Navzdory svému kompaktnímu provedení mohou přenášet velká radiální zatížení a jsou vhodná pro relativně pomalé rotační nebo oscilační pohyby. Vyznačují se rovněž dobrou rozměrovou stabilitou a tepelnou vodivostí.

Pouzdra s kompozitem PTFE jsou tvořena podkladem z ocelového plechu, na který je nanesena 0,2 až 0,4 mm silná pórovitá vrstva slinutého cínového bronzu (obr. 10). Do pórů slinuté vrstvy je dále zaválcována směs polytetrafluorethylénu (PTFE) a aditiv na bázi sirníku molybdenu. Tato přídavná, 5 až 50 μm silná záběhová vrstva vytváří optimální kombinaci mechanických vlastností slinutého cínového bronzu a dobrých kluzných a mazacích vlastností směsi PTFE.

Doba záběhu
V průběhu krátké doby záběhu je nepatrné množství materiálu PTFE přeneseno ze záběhové vrstvy na stykové povrchy. Po tomto přenosu je dosaženo charakteristických vlastností těchto pouzder – nízkého tření a odolnosti proti opotřebení.

Pouzdra s kompozitem POM
Kluzná pouzdra s kompozitem POM SKF jsou k dispozici jako přímá pouzdra (obr. 11) v metrických a palcových velikostech. Díky kapsám v kluzném povrchu jsou tato pouzdra vhodná pro aplikace s požadavky na minimální údržbu v obtížných provozních podmínkách, například ve znečištěných prostředích neumožňujících souvislé nebo časté domazávání. Zásobníky plastického maziva je proto třeba před montáží naplnit. Pouzdra s kompozitem POM mohou navzdory svému kompaktnímu provedení přenášet velká radiální zatížení a jsou méně citlivá na nesouosost. Jsou vhodná pro pomalé rotační nebo oscilační pohyby a pro lineární pohyby.

Pouzdra s kompozitem POM jsou tvořena podkladem z ocelového plechu, na který je nanesena 0,2 až 0,4 mm silná vrstva slinutého cínového bronzu. Hlavní charakteristikou těchto pouzder je relativně silná krycí vrstva (o tloušťce přibližně 0,25 až 0,45 mm) z acetalové pryskyřice (POM – polyoxymethylen) s aditivy. Tato krycí vrstva je opatřena kapsami zadržujícími plastické mazivo a pevně spojena s vrstvou slinutého cínového bronzu (obr. 12).
Vzhledem k tloušťce krycí vrstvy jsou tato pouzdra méně citlivá na nesouosost a hranové zatížení způsobené nesouosostí.
Polyamidová pouzdra PTFE
Polyamidová pouzdra PTFE SKF jsou k dispozici v metrických rozměrech v přímém (obr. 13) nebo přírubovém (obr. 14) provedení. Tato nákladově výhodná, samomazná a bezúdržbová pouzdra jsou určena pro chod nasucho. Mazivo však může zlepšit jejich funkčnost. Navzdory tenkostěnné konstrukci jsou polyamidová pouzdra PTFE odolná proti opotřebení a mohou přenášet středně velká zatížení. Jejich kompaktní provedení umožňuje dobrý odvod tepla, a proto jsou vhodná pro relativně vysoké kluzné rychlosti.
Pouzdra z vinutých vláken
Pouzdra z vinutých vláken SKF jsou k dispozici jako přímá pouzdra (obr. 15) v metrických rozměrech. Mají vynikající charakteristiky při chodu nasucho a jejich kluzný povrch s nízkým třením nevyžaduje další mazivo. Mazivo však může zajistit ochranu proti nečistotám a nemá žádný negativní vliv. Tato pouzdra mohou přenášet velká zatížení, jsou odolná proti vibracím a umožňují bezúdržbový provoz i v extrémních podmínkách a korozivních prostředích.
Nicméně materiál vinutých vláken má pouze omezenou schopnost odolávat znečištění pevnými částicemi. SKF proto doporučuje ve znečištěných prostředích chránit kluzný povrch pouzder před průnikem nečistot (Konstrukce uspořádání pouzder).
Pouzdra z vinutých vláken SKF, která jsou z velké části rozměrově zaměnitelná s masivními bronzovými nebo ocelovými pouzdry, lze obrábět pomocí běžných metod s výjimkou kluzného povrchu. Montáž lze usnadnit podélným rozdělením pouzdra na dvě poloviny pomocí diamantového řezného kotouče. Přitom je třeba použít dostatečné množství chladicí kapaliny a vyhnout se vysokým teplotám, které mohou pouzdro poškodit.

Pouzdra z vinutých vláken SKF jsou vyráběna technikou vinutí ze samomazného kompozitu. Jedinečná kluzná vrstva je tvořena vysokopevnostním polyesterem a polytetrafluorethylenem (PTFE). Podklad se skládá z vysokopevnostních tažených skelných vláken. Obě vrstvy jsou vyrobeny navíjením nekonečných svazků ve střídavé struktuře (obr. 16) a zality do matrice z epoxidové pryskyřice, která zajišťuje jejich pevné spojení.
SKF logo