Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Tření

Na tření v kluzných ložiscích má vliv zejména zatížení, kluzná rychlost a provozní teplota. Tření je také ovlivněno drsností stykového povrchu ložiska, stupněm znečištění a podmínkami mazání.

Rozsah součinitele tření µ pro jednotlivé materiály kluzných pouzder, axiálních kroužků a pásků je uveden v příslušných údajích o ložiscích v částech:

Směrné hodnoty součinitele tření μ kluzných ložisek s kompozitem PTFE

Z příkladu součinitele tření kluzných ložisek s kompozitem PTFE za různých provozních podmínek je zřejmé, že nejnižších hodnot lze dosáhnout při vysokých měrných zatíženích a nízkých kluzných rychlostech (diagram 1). Za zvláště nepříznivých provozních podmínek, jako jsou nízká zatížení, vysoké rychlosti nebo neodpovídající povrchy, mohou být směrné hodnoty překročeny. Koeficient tření µ kluzných ložisek s kompozitem PTFE roste při teplotách nad +100 °C.

Podobné hodnoty platí i pro kompozitní materiál POM, přítomnost nebo souvislý přívod mazacích kapalin však umožňuje tření snížit.

Účinky trhavých pohybů (tzv. stick-slip) jsou u pouzder s kompozity PTFE a POM zanedbatelné.

Pouzdra s kompozitem PTFE obvykle mají dobu záběhu (Provedení a varianty kluzných pouzder).

Třecí vlastnosti jiných materiálů

Informace o třecích vlastnostech jiných materiálů vám sdělí technicko-konzultační služby SKF.

SKF logo