Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Mazání

Následující podkapitoly obsahují obecné informace a pokyny ohledně mazání pro jednotlivé typy materiálů. S ohledem na složitost nelze uvést veškeré informace pokrývající všechny možné aplikace. Další informace o mazání vám sdělí technicko-konzultační služby SKF.
Pouzdra z masivního bronzu
Pozdra z masivního bronzu SKF lze mazat olejem nebo plastickým mazivem. Mazivo nejen zlepšuje kluzné vlastnosti, ale také snižuje opotřebení a zabraňuje korozi. K mazání pouzder z masivního bronzu se obvykle používá plastické mazivo, olej jen výjimečných případech.
Ve vysoce znečištěných prostředích SKF doporučuje chránit pouzdro a mazivo pomocí těsnění.
Všechna pouzdra s průměrem díry d > 14 mm jsou vybavena axiální mazací drážkou.

Pouzdra ze slinutého bronzu
Pouzdra SKF ze slinutého bronzu jsou napuštěna mazivem. Pouzdro proto při skladování a montáži nesmí nikdy přijít do styku s absorpčním materiálem, jinak může dojít k velmi rychlému odsátí oleje. Další mazání obvykle není nutné.

Pouzdra z vinutého bronzu
Kluzný povrch pouzder SKF z vinutého bronzu je opatřen kosočtverečnými kapsami (obr. 1), které je třeba před uvedením do provozu naplnit plastickým mazivem. Kapsy slouží jako zásobníky, které při provozu postupně uvolňují mazivo. Ať již je použito plastické mazivo nebo olej, kvalitní mazání snižuje tření a opotřebení, protože odděluje pouzdro z vinutého bronzu od hřídele. Ve vysoce znečištěných prostředích SKF doporučuje chránit pouzdro a mazivo pomocí těsnění.

Ložiska s kompozitem PTFE
Ložiska s kompozitem PTFE se vyznačují dobrými kluznými vlastnostmi při chodu nasucho a nevyžadují mazání. Přítomnost oleje či jiné kapaliny nebo jejich souvislý přívod však může být výhodou. Lze k tomu použít i kapaliny, jako je voda, petrolej nebo parafín, které se běžně nepoužívají k mazání. Mazání zlepšuje odvod tepla z ložiska a tvorbu hydrodynamického mazivového filmu. Příznivě proto ovlivňuje odolnost proti opotřebení a podstatně prodlužuje trvanlivost ložiska.
Pravidelné domazávání plastickým mazivem za účelem lepšího utěsnění nebo ochrany stykové kluzné plochy proti korozi rovněž přispívá k prodloužení trvanlivosti.
Jednorázové namazání ložisek s kompozitem PTFE při montáži však může mít negativní vliv na trvanlivost ložiska, protože plastické mazivo může v průběhu zabíhání vytvořit pastovitou směs s oděrovými částicemi a zvýšit tak opotřebení.
Pro provozní teploty do 80 °C jsou vhodná plastická maziva s lithným zahušťovadlem odolná proti stárnutí. Při vyšších teplotách je vhodné použít silikonové plastické mazivo. Zcela nevhodná jsou plastická maziva s tuhými přísadami, jako je sirník molybdenu.

Ložiska s kompozitem POM
Kluzná ložiska SKF s kompozitem POM jsou určena pro provoz s minimálním mazáním. Jejich kluzný povrch je opatřen zásobníky plastického maziva (obr. 2), které je třeba před montáží naplnit. Tato kluzná ložiska není nutné domazávat; přítomnost maziva však může výrazně prodloužit jejich provozní trvanlivost.
Pro ochranu stykového povrchu před korozí lze plastické mazivo pravidelně doplňovat. Za tím účelem jsou kluzná pouzdra s kompozitem POM s průměrem díry d ≥ 10 mm a šířkou B ≥ 12 mm standardně vybavena mazacím otvorem. Rozměry a umístění mazacího otvoru odpovídají normě DIN 1434:1983.
Pro provozní teploty do 80 °C jsou vhodná plastická maziva s lithným zahušťovadlem odolná proti stárnutí. Při vyšších teplotách je vhodné použít silikonové plastické mazivo. Zcela nevhodná jsou plastická maziva s tuhými přísadami, jako je sirník molybdenu.

Polyamidová pouzdra PTFE
Polyamidová pouzdra PTFE od SKF jsou navržena pro chod nasucho. Mazivo však může zlepšit jejich funkčnost. Přiměřeným přívodem plastického maziva, oleje, vody či jiné kapaliny lze zvýšit provozní otáčky těchto pouzder.
Polyamidová pouzdra PTFE od SKF jsou odolná proti většině mazacích olejů a plastických maziv.

Pouzdra z vinutých vláken
Pouzdra z vinutých vláken SKF mají díky jedinečnému kluznému povrchu vynikající vlastnosti při chodu nasucho. Kluzný povrch s nízkým třením nevyžaduje další mazivo.
Je-li mazání potřebné, například z důvodu ochrany hřídele proti korozi nebo nutnosti mazání sousedních dílů (např. axiálního kroužku), mazivo za běžných provozních podmínek obvykle nemá na pouzdro negativní vliv. Mazání však částečně eliminuje výhodu bezúdržbového provozu v podmínkách vysokého zatížení s velkou frekvencí změn.
Ve vysoce znečištěných prostředích SKF doporučuje chránit pouzdro pomocí těsnění.

SKF logo