Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Možnosti obrábění kompozitních materiálů

Kluzná pouzdra s kompozitem SKF lze s výjimkou kluzné vrstvy obrábět pomocí běžných metod. 

Pro zmenšení šířky pouzdra oproti standardní velikosti lze snadno použít soustružení. Je také možné vyvrtat do pouzdra mazací otvory. Všechny otřepy však musí být odstraněny, zejména z kluzného povrchu. 

Pásky lze ohýbat, lisovat, řezat nebo vrtat podle požadavků konkrétní aplikace. Při řezání nebo vrtání SKF doporučuje pracovat směrem od kluzného povrchu, aby nedošlo k vytvoření otřepů na kluzné vrstvě. 

Všechny nekryté kovové povrchy vzniklé v důsledku obrábění je třeba chránit proti korozi. 

Obrábění děr pouzder s kompozitem PTFE

Kluzná pouzdra s kompozitem PTFE jsou připravena k montáži. Jakékoli změny rozměrů díry (kluzného povrchu) zkracují provozní trvanlivost pouzder a jsou proto přípustné jen ve výjimečných případech. Je-li obrobení díry nezbytné, díra musí být přeformována a kalibrována. Protože je třeba vzít v úvahu různá kritéria, jako je materiál, tloušťka stěny tělesa a odchylka od válcovitosti, SKF doporučuje použít ke změně velikosti díry kalibrační trn (obr. 1). Po změně velikosti díry je třeba provést testy roztažnosti díry pouzdra a provozní testy v aplikaci. Teprve pak lze výrobek finalizovat. Při obrábění kalibračního trnu je třeba jeho průměr dk v prvním kroku obrobit na hodnotu o 60 až 80 μm větší, než je maximální hodnota uvedená v tabulce „Průměr díry osazeného pouzdra“ v tabulce 1 pro metrická a v tabulce 2 pro palcová pouzdra s kompozitem PTFE.

Směrné hodnoty požadovaného přesahu kalibračního trnu v závislosti na požadovaném rozšíření díry pouzdra pro různé průměry děr lze získat z diagramu 1. Tento diagram vychází z testů s pouzdry různých velikostí a platí pro pouzdra osazená v tělese s vnějším průměrem DG = 2 x vnější průměr pouzdra D (obr. 1). Pokud testy roztažnosti s trnem ukazují, že díra je příliš široká, kalibrační trn je třeba přebrousit a testy opakovat s novými pouzdry.

Obrábění děr pouzder s kompozitem POM

Kluzná pouzdra vyrobená z kompozitního materiálu POM jsou připravena k montáži. V případě potřeby však lze díru pouzdra obrobit na požadovanou velikost, když je pouzdro osazeno v tělese. Po obrobení díry musí mít kluzný povrch hodnotu Ra maximálně 2,5 μm. Následující doporučení pro obrábění dávají dobré výsledky při použití polykrystalického diamantového řezného nástroje:

  • řezná rychlost > 150 m/min 
  • malá rychlost posuvu (0,05 až 0,1 mm na otáčku)
  • hloubka řezu 0,1 mm

Aby se acetalová pryskyřice nadměrně nezahřívala a aby byl zajištěn odvod třísek vznikajících při obrábění, je třeba při každé obráběcí operaci do pouzdra souvisle přivádět stlačený vzduch s nízkým tlakem.

SKF logo