Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Montáž

Správná montáž je základní předpoklad dlouhé provozní trvanlivosti ložisek. Důležitá je rovněž čistota a znalost příčin předčasných selhání.
Zkontrolujte, zda úložná plocha na hřídeli a další díly (jako například těleso) jsou čisté, zbavené otřepů a neobsahují žádné abrazivní částice. Také zkontrolujte, zda díly nemají ostré hrany, drsné okraje nebo povrchové vady, které by mohly poškodit kluzný povrch pouzder. Po očištění a kontrole všech dílů je kluzné pouzdro připraveno k montáži.
SKF doporučuje používat při montáži kluzných pouzder (s přírubou i bez příruby) montážní trn. To platí zejména pro kompozitová pouzdra (obr. 1) a pouzdra z vinutých vláken (obr. 2). Nasaďte na trn O-kroužek, aby udržoval pouzdro na místě. Poté nasuňte pouzdro do požadované polohy pomocí mechanického nebo hydraulického lisu nebo lehkým poklepáním kladiva na trn. Montáž malých pouzder lze usnadnit namazáním díry tělesa malým množstvím oleje nebo plastického maziva.
U větších pouzder SKF doporučuje použít montážní kroužek (obr. 3), který vyrovnává a vystřeďuje pouzdro při lisování na místo. Při montáži větších pouzder je vhodné nanést na úložnou plochu mazací pastu s tuhými přísadami (například přípravek proti stykové korozi SKF LGAF 3E), která snižuje riziko vzniku stykové koroze a snižuje potřebnou montážní sílu. SKF rovněž doporučuje pouzdra před montáží ochladit. To platí zejména pro větší pouzdra, která vyžadují vyšší montážní sílu.
Při montáži vinutých pouzder je vždy nutno postupovat opatrně, aby nedošlo k poškození kluzné plochy nebo čel.
Montáž vinutých pouzder lze usnadnit podélným rozdělením pouzdra na dvě poloviny pomocí diamantového řezného kotouče. Přitom je třeba použít dostatečné množství chladicí kapaliny a vyhnout se vysokým teplotám, které mohou pouzdro poškodit.
Kompozitová kluzná pouzdra a pouzdra z vinutého bronzu, která mají přenášet velká zatížení, musí být namontována tak, aby spoj za provozu svíral se zatíženou oblastí úhel 90° (obr. 4), jinak dojde ke zkrácení trvanlivosti.
Poloha mazací drážky u pouzder z masivního bronzu závisí na typu pohybu (oscilační nebo rotační) a použitém mazivu (olej nebo plastické mazivo) (obr. 5).
Axiální kroužky je třeba při montáži umístit tak, aby se ocelový plech opíral o stěnu tělesa.
Pokud je třeba zajistit kompozitová kluzná pouzdra (například pásky) v tělese pomocí lepidla, lepidlo musí být vhodné pro očekávané provozní teploty a musí splňovat požadavky na roztažnost, odolnost proti stárnutí, pevnost a tuhnutí. Při nedostatku praktických zkušeností SKF doporučuje obrátit se na výrobce lepidla. Při lepení je třeba dbát na to, aby se lepidlo nedostalo na kluzný povrch.
Kluzná pouzdra SKF ze slinutého bronzu jsou napuštěna mazivem, proto by měla být uchovávána v původním obalu a vybalena až bezprostředně před montáží. Pokud pouzdro přijde do styku s absorpčním materiálem, může dojít k velmi rychlému odsátí oleje.
SKF logo