Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Únosnosti

Základní dynamická únosnost

Základní dynamická únosnost C se u kompozitních materiálů používá spolu s dalšími působícími vlivy ke stanovení základní trvanlivosti ložisek. Zpravidla představuje maximální zatížení, které ložisko může přenášet při pokojové teplotě, když jsou stykové kluzné povrchy ve vzájemném pohybu. Maximální přípustné zatížení v konkrétní aplikaci by mělo být vždy posuzováno v souvislosti s požadovanou trvanlivostí. Hodnoty dynamické únosnosti uvedené v tabulkové části jsou založeny na účinném průmětu kluzného povrchu a součiniteli měrného zatížení K, který zohledňuje různé kompozitní materiály.
Tato definice předpokládá, že působící zatížení je u kluzných pouzder a přírubových kluzných pouzder čistě radiální a u axiálních kluzných kroužků čistě axiální, přičemž působí ve středu. Dynamické zatížení je v podstatě zatížení, které působí při oscilačním nebo rotačním pohybu, ale zahrnuje také proměnné zatížení, při němž ložisko vykonává mikropohyby (například v důsledku vibrací), nebo střídavé zatížení s vysokou frekvencí. Zatímco při oscilačním nebo rotačním pohybu při působení zatížení dochází k opotřebení, jiné podmínky mohou vyvolat únavu.

Základní statická únosnost

Základní statická únosnost C0 je definována jako maximální zatížení, které může kluzné pouzdro, přírubové kluzné pouzdro nebo axiální kroužek SKF s kompozitem přenášet v klidu při pokojové teplotě, aniž by došlo k trvalé deformaci kluzné vrstvy a narušení funkčnosti. Předpokládá se, že ložisko je odpovídajícím způsobem podepřeno souvisejícími díly uložení. Pokud má být plně využita statická únosnost ložiska, je obecně nutné použít hřídele a tělesa z vysokopevnostních materiálů. Základní statickou únosnost je třeba rovněž zvážit v případech, kdy jsou ložiska dynamicky zatížena a vystavena velkým přídavným rázovým zatížením. Celkové zatížení v takových případech nesmí překročit základní statickou únosnost ložiska.
SKF logo