Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Základní trvanlivost

Kluzná pouzdra a kompozitové axiální kroužky

Základní trvanlivost kluzných ložisek je vyjádřena počtem oscilací, otáček nebo provozních hodin. Představuje provozní dobu při zkušebních podmínkách, která končí dosažením jednoho z kritérií konce základní trvanlivosti. Tato kritéria mohou být následující:

  • zvýšení provozní vůle 
  • plastická deformace kluzné vrstvy 
  • únava
Je třeba rozlišovat mezi základní trvanlivostí a skutečně dosaženou provozní trvanlivostí.
Základní trvanlivost je směrná hodnota, kterou dosáhne nebo překročí většina z velkého počtu zjevně stejných ložisek za stejných zkušebních podmínek.
Provozní trvanlivost skutečně dosažená zjevně stejnými ložisky za stejných provozních podmínek se však liší, a to při laboratorních testech trvanlivosti i v provozních podmínkách. Tyto podmínky zahrnují nejen velikost a typ zatížení, ale také další okolnosti, jako je znečištění, koroze, cykly zatížení a pohybů s vysokou frekvencí a rázová zatížení. Kvantifikace těchto vlivů je obtížná nebo zcela nemožná.

Bronzová a polyamidová pouzdra, pouzdra z vinutých vláken a kluzné pásky

Snaha o výpočet základní trvanlivosti těchto výrobků nemá význam. Různé vlivy a faktory, které ovlivňují skutečně dosaženou provozní trvanlivost, na sebe v praxi velmi složitě působí a nejsou vždy zcela kvantifikovatelné. 

V případě nedostatečných zkušeností s pravděpodobnou trvanlivostí kluzných pouzder nebo s volbou jejich vhodné velikosti se obraťte na technicko-konzultační služby SKF.

SKF logo