Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Volba velikosti ložiska

Únosnost a odolnost kluzných ložisek SKF proti opotřebení závisí na konkrétních podmínkách příslušné aplikace. Vypočtené hodnoty proto mohou být jen přibližné. Při určování požadované velikosti pouzder, kroužků a kluzných pásků je třeba vzít v úvahu základní únosnost, požadovanou provozní trvanlivost, provozní spolehlivost a řadu dalších provozních podmínek (zatížení, kluznou rychlost atd.).
Základní únosnost kluzných pouzder a kompozitových axiálních kroužků je vyjádřena jako základní dynamická únosnost C a základní statická únosnost C0.
Při určování požadované velikosti bronzových a polyamidových pouzder, pouzder z vinutých vláken a kluzných pásků nesmí napětí v kluzné vrstvě a kluzná rychlost překročit přípustné hodnoty. Přípustné hodnoty jsou uvedeny v příslušných údajích o ložiscích v částech Údaje o kluzných pouzdrech, Údaje o axiálních kroužcích a Údaje o páscích.
Další informace o výpočtech trvanlivosti a velikosti ložisek jsou uvedeny v části Požadovaná velikost ložiska.
SKF logo