Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Údaje o páscích

Pásky s kompozitem PTFE
Rozměry

Standardní rozměry:

  • šířka B = 100 mm a 200 mm
  • délka L = 500 mm

Jiné rozměry na vyžádání

Tolerance
Tabulka 1

Materiály
Pro další informace (Provedení a varianty)

Ocelový podklad s vrstvou slinutého cínového bronzu, póry vyplněné a překryté záběhovou vrstvou z PTFE s aditivy na bázi sirníku molybdenu

Přípustný rozsah provozních teplot–200 až +250 °C (–330 až +480 °F)

Přípustné zatížení
Dynamické: 80 N/mm2
Statické: 250 N/mm2

Přípustná kluzná rychlost2,0 m/s (6.5 ft/s)

Součinitel tření µ
0,03 až 0,25

Chemické vlastnosti
Na chemickou odolnost kluzných ložisek s kompozitem SKF má rozhodující vliv ocelový podklad a vrstva slinutého cínového bronzu, protože kluzné (krycí) vrstvy jsou odolné vůči většině chemických látek. Krycí vrstva je z důvodu obsahu PTFE prakticky netečná; při zvýšených teplotách však může podléhat vlivům roztavených alkalických kovů a volného chloru.
Při pokojové teplotě se slinutá struktura cínového bronzu vyznačuje dobrou odolností proti mořské vodě, páře, vlivům ovzduší, slaným roztokům a kyselině sírové, nikoli však proti oxidačním kyselinám nebo médiím obsahujícím čpavek.
Všechny nechráněné plochy ocelového podkladu jsou elektrolyticky pocínovány, což však ve většině aplikací zajišťuje jen omezenou ochranu proti korozi. Pokud mají být pásky vystaveny působení korozivních médií nebo pokud existuje nebezpečí koroze na styku mezi ocelovým podkladem a materiálem tělesa, ocelový podklad může být chráněn elektrolytickým niklováním, chromováním nebo zinkováním.
Ohledně dalších informací se obraťte na technicko-konzultační služby SKF.Pásky s kompozitem POM
Rozměry
Nestandardizováno

Tolerance
Tabulka 1

Materiály
Pro další informace (Provedení a varianty)

Ocelový podklad s vrstvou slinutého cínového bronzu, póry vyplněné a překryté vrstvou z kompozitu POM

Přípustný rozsah provozních teplot–40 až +110 °C (–40 až +230 °F), +130 °C (+265 °F) krátkodobě

Přípustné zatížení
Dynamické: 120 N/mm2
Statické: 250 N/mm2

Přípustná kluzná rychlost2,5 m/s (8.2 ft/s)

Součinitel tření µ
0,02 až 0,20

Chemické vlastnosti
Na chemickou odolnost kluzných ložisek s kompozitem SKF má rozhodující vliv ocelový podklad a vrstva slinutého cínového bronzu, protože kluzné (krycí) vrstvy jsou odolné vůči většině chemických látek. Vrstva acetalové pryskyřice je z velké části odolná vůči organickým látkám.
Při pokojové teplotě se slinutá struktura cínového bronzu vyznačuje dobrou odolností proti mořské vodě, páře, vlivům ovzduší, slaným roztokům a kyselině sírové, nikoli však proti oxidačním kyselinám nebo médiím obsahujícím čpavek.
Všechny nechráněné plochy ocelového podkladu jsou elektrolyticky pocínovány, což však ve většině aplikací zajišťuje jen omezenou ochranu proti korozi. Pokud mají být pásky vystaveny působení korozivních médií nebo pokud existuje nebezpečí koroze na styku mezi ocelovým podkladem a materiálem tělesa, ocelový podklad může být chráněn elektrolytickým niklováním, chromováním nebo zinkováním.
Ohledně dalších informací se obraťte na technicko-konzultační služby SKF.

Elektrické vlastnostiKrycí vrstva z acetalové pryskyřice může plnit elektroizolační funkci, pokud je nová. Je-li třeba zabránit tvorbě statické elektřiny, citlivé díly musí být uzemněny.
Ohledně dalších informací se obraťte na technicko-konzultační služby SKF.SKF logo